TBI vindt personeel met De Bouwpraktijk en taalles | Technisch Weekblad
Nieuws

Overheid mag er ook een schepje bovenop doen


TBI vindt personeel met De Bouwpraktijk en taalles

500 vacatures heeft bouwbedrijf TBI open staan, zei topman Bart van Breukelen tijdens de presentatie van het jaarverslag over 2021. TBI heeft al diverse acties ondernomen om meer personeel te werven, maar er is meer nodig. “Als de overheid de energietransitie wil versnellen, voeg dan ook de daad bij het woord en help met het opleiden van technici.”

Het gaat TBI voor de wind. Het bedrijf draaide in 2021 een omzet van 2,2 miljard euro en  boekte daarbij met 49,8 miljoen euro een 55% hogere winst dan in het jaar ervoor. Maar de krapte op de arbeidsmarkt is zo groot dat TBI op 6500 medewerkers ook 500 vacatures heeft.

TBI is een groep van ondernemingen in de techniek, bouw en infra. Voor de buitenwereld is de naam relatief onbekend, doordat de bedrijven die onder TBI vallen onder eigen naam opereren. Croonwolter&dros, ERA Contour en Mobilis, drie van de achttien dochterondernemingen, zullen eerder een bel doen rinkelen.

“Onze aandelen zijn al 40 jaar in eigendom van de Stichting TBI”, voegt ceo Bart van Breukelen daaraan toe. “Dat creëert een maatschappelijk bewustzijn, ook omdat de stichting investeert in de maatschappij; bijvoorbeeld in monumentaal erfgoed en een studiefonds voor de kinderen van de medewerkers van TBI.”

Maar ondanks het positieve nieuws ziet Van Breukelen ook dat zijn bedrijf al jaren om personeel zit te springen. “Dat uit zich met name in de technieksector waar nog veel “met de eigen handen” wordt gewerkt. Het beperkt ons in de projecten die we kunnen oppakken.”

“Bij de bouw- en infrasector ligt dat iets anders. Daar wordt het tekort opgelost met het binnenhalen van vakkrachten uit andere landen. Het is echter maar een oplossing voor de korte termijn. Als je veiliger en beter wil werken moet je met vaste medewerkers werken. Maar we zijn blij dat ze het willen doen, anders krijgen we het werk niet gedaan.”

“Ik zie dat het probleem steeds urgenter wordt. Het valt niet mee om jonge mensen de bouw- en technieksector in te krijgen. Vaak wordt gezegd dat jongeren de sector niet aantrekkelijk vinden, maar ik heb het idee dat het met de ouders te maken heeft. Zij zijn vaak eerder tevreden met een kind dat een kantoorbaan heeft dan dat het een ambacht leert. Dat is jammer, want ik denk dat een ambacht een leukere werkweek oplevert en dat het op termijn goed betaald is.”

Er lopen best veel initiatieven, weet Van Breukelen, binnen regionale samenwerkingsverbanden en bij de ondernemingen in de branche  om jongeren naar vakscholen te trekken. Het levert echter allemaal nog te weinig op, reden waarom Van Breukelen vindt dat er meer actie nodig is.

“Ik denk dat we meer zelf moeten gaan investeren in het opleiden van mensen. Ten tweede kunnen we meer kijken of mensen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons een vak kunnen leren. Ten derde, buitenlandse vakkrachten werken nu veelal als zzp’er, deze zouden bij ons in dienst moeten komen.”

Hij geeft de praktijk in Delfshaven als voorbeeld. Daar heeft TBI het vak Bouw en Techniek geadopteerd bij de  Weekendschool, een mooi initiatief om kinderen in aanraking te laten komen met de praktijk.. “Elke zondag gaan daar jongeren tussen 10 en 14 jaar de hele dag naar school om het begin van een beroep te leren. We nemen ze mee naar een bouwplaats, leggen ze ter plekke uit hoe je elektromonteur wordt. Dit doen we ook, omdat je in achterstandswijken minder snel geconfronteerd wordt met wat mogelijk is.”

“Een ander voorbeeld: De Bouwpraktijk van ERA Contour. Zij hebben bij een project waarbij ze een flatgebouw renoveren een vakschool neergezet en de mensen uit de wijk verleid om daar naartoe te komen. In de Bouwpraktijk worden zij gedurende tien weken opgeleid; eerst vier weken algemeen, daarna maken ze een keuze en worden ze in dat vak zes weken lang opgeleid en krijgen ze een baan.”

Op locatie krijgen de deelnemers ook taalles en een VCA-diploma, een veiligheidscertificaat. “Daarover zijn afspraken gemaakt met de gemeente: geef ze taalles op locatie, want we moeten de binding houden. Het gaat vaak om mensen die al een paar jaar niet werken, we moeten ze de mentaliteit bijbrengen om vroeg te beginnen. Als ze tien weken de discipline kunnen opbrengen, lukt dat ook wel.”

De Bouwpraktijk is een nog heel nieuw initiatief, nog maar net begonnen, maar het lijkt erop dat van de tien deelnemers er negen doorgaan naar een baan. “Als we het kleinschalig doen met veel aandacht voor de mensen, zien we dat het resultaat oplevert. We hebben uiteindelijk veel medewerkers nodig, maar ik denk dat de praktijk toch kleine projecten met individuele begeleiding zal zijn.”

Er zijn meer van deze kleine initiatieven bij de bedrijven onder TBI, zij zijn vrij hun eigen aanpak te kiezen en TBI gaat ze helpen om dit op te schalen. Daarnaast zullen bouw-, techniek-, en infrabedrijven ook anders moeten kijken naar de verhouding tussen vast en flex personeel, vindt Van Breukelen, bijvoorbeeld om de buitenlandse krachten te binden. “Dan maar wat kwetsbaarder voor economische schommelingen. Meer eigen mensen, meer vakmanschap in dienst heeft ook veel waarde voor de onderneming.”

Van Breukelen is er de man niet naar om daarnaast vooral naar de overheid te wijzen. Al valt hem wel op dat in omringende landen het vakmanschap in hoger aanzien staat, of dat scholieren op VMBO ‘laag opgeleid’ in plaats van ‘technisch opgeleid’ worden genoemd. Dat kan anders, vindt hij.

Het lijkt dan ook dat de overheid de urgentie niet altijd begrijpt. Nu stikstof de aanbestedingen op slot gooit, lijkt de overheid te denken dat de bedrijven het weggetrokken personeel later wel weer aannemen. “Maar zij begrijpt het niet. Die mensen komen niet meer terug in de sector.”

“Een schepje er bovenop zou wel fijn zijn”, besluit hij. “Als de overheid de energietransitie wil versnellen, voeg dan ook de daad bij het woord en help met het opleiden van technici. Anders gaat het niet lukken. Kom dan ook in actie en breng de mensen naar ons vak.”

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!