Nieuws

Techniekstudies maken werving persoonlijk

Thomas van de Sandt | donderdag 22 maart 2007
Maritiem & Offshore, Arbeidsmarkt & Onderwijs

Eind februari startten de gezamenlijke technische hbo-opleidingen met de website www.uniekdoortechniek.nl. De site past in een nieuwe, meer persoonlijke stijl van studentenwerving voor de webgeneratie.

Bij het openen van de hogeschool-site begint gelijk een filmpje te lopen. Poolse uitwisselingsstudenten bij de Hogeschool Windesheim leggen uit hoe zij een zelfhulptool voor diabetespatiënten hebben gemaakt. Het moet blijkbaar meteen duidelijk zijn: techniek doet ertoe. Ook elders op de site brengen studenten van verschillende hogescholen interessante, op de praktijk gerichte projecten voor het voetlicht. Als scholieren één van de onderwerpen interessant vinden, kunnen ze via de site in contact komen met de betrokken studenten.

‘Wij verkopen geen onzin, maar geven een realistisch beeld van verschillende technische studies. Daaraan hebben scholieren het meest behoefte’, zegt Robert Blom, directeur van de technische faculteit van de Hogeschool Utrecht.

Zo’n drie-kwart van alle hogescholen met technische opleidingen doen mee aan de website, die valt onder het project Hbo Sprint. ‘We zetten de onderlinge concurrentie aan de kant’, stelt Blom, die het project Uniek door Techniek trekt. ‘Samen willen we leerlingen warm maken voor techniek. Een steeds grotere groep zoekt via internet naar studiemogelijkheden, die jongeren willen we bereiken.’

Het vinden van studenten die hun verhaal op de site willen doen, is geen probleem. Naast het enthousiasme voor eigen onderzoek geldt ook dat studenten een dergelijke website als uithangbord voor potentiële werkgevers zien. Het gieten van de verhalen in een voor scholieren aantrekkelijke vorm is wel lastig. ‘Het is vooral moeilijk voor de studenten om hun verhaal in tv-taal te vertellen’, aldus Blom.

Het initiatief van de hogescholen past in een nieuwe trend van studentenwerving. Daarin staat persoonlijke informatie centraal, gekoppeld aan één-op-één contact tussen studiekiezer en student. De universiteiten gingen de hbo’s al voor in het project Bèta 1 op 1, ook ondersteund door een website. Alle universiteiten met bètaopleidingen doen mee aan het project, dat inmiddels een jaar oud is.

Binnen Bèta 1 op 1 brengen speciaal opgeleide studenten bezoek aan scholen voor klassikale praatjes en persoonlijke begeleiding. De zogenoemde studentmentoren helpen bijvoorbeeld scholieren met hun studiekeuze. Ook hierbij gaat het er niet om een extra rooskleurig beeld van techniekopleidingen te scheppen. ‘Daar prikken leerlingen van die leeftijd zo doorheen. Bovendien is het er ons net zozeer om te doen dat jongeren de juiste studie kiezen als dat het aantal techniekstudenten omhoog gaat. Op die manier pak je wellicht ook de uitval van eerstejaars aan’, zegt Annemiek Staarman, coördinator van het project vanuit de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

Het effect van het programma is nog niet te meten, erkent ook zij. ‘Wij zijn in eerste instantie wel positief, vooral omdat het helemaal geen moeite heeft gekost om enthousiaste studentmentoren te vinden. Ook hebben heel veel scholen zich al voor het project aangemeld.’

Na een jaar ziet Staarman wel al de eerste verbeterpunten voor het project. ‘We gaan de studentmentoren beter begeleiden in hoe ze met de docent en de school omgaan. Sommige docenten vinden het wel lekker als studenten de les overnemen, maar dat is niet de bedoeling.’

‘Daarnaast moeten we bespreken hoe we juist meisjes moeten benaderen voor techniekopleidingen. De toestroom van meisjes in de techniek blijft een probleem, maar in dit project hadden we er tot nu toe nog niet specifiek aandacht voor. Een mogelijkheid is het gebruik van rolmodellen. Dan gaan bijvoorbeeld vrouwelijke hoogleraren op scholen spreken of de meisjes worden vooral door vrouwelijke studentmentoren begeleid. De discussie daarover is echter nog niet gevoerd.’

Staarman acht het project vooral een succes als het ook na de subsidie van het Platform Bèta Techniek blijft bestaan. Die subsidie duurt twee jaar en daarna moeten de universiteiten het zelf rooien.

Blom hoopt vooral ook dat bedrijven gaan warmlopen voor het hbo-project. ‘Ik hoop dat ik binnenkort wordt benaderd door bijvoorbeeld een groot bouwbedrijf dat zelf komt met voorstellen over mooie projecten waaraan studenten meewerken. Dan zou ook de link met de arbeidsmarkt gelijk zijn gelegd.’

Of de studentenwerving nieuwe stijl ook daadwerkelijk zijn vruchten af gaat werpen, is dus voorlopig nog een paar jaar de vraag. Een eerste aanzet is er.