Technisch centrum voor RUG | Technisch Weekblad
Nieuws
Groningen Engineering Center

Technisch centrum voor RUG

De Rijksuniversiteit Groningen verstrekt al jaren ingenieurstitels, maar wil hierin haar profiel versterken en opende daarom op 25 oktober officieel het Groningen Engineering Center (GEC).

Hierin bundelen naast de leden van onderzoeksinstituut ENTEG (Engineering and Technology institute Groningen), ook biologen, farmaceutische wetenschappers, bedrijfskundigen, economen en sociaal wetenschappers hun krachten.

Het GEC krijgt vanuit het CvB financiering voor zes nieuwe onderzoekers met ieder een promovendus en extra ondersteunend personeel. Ook werkt het aan twee nieuwe masteropleidingen.