Tekort aan leraren techniek wordt nog groter door vergrijzing | Technisch Weekblad
Nieuws

Tekort aan leraren techniek wordt nog groter door vergrijzing

Het is een vicieuze cirkel: er zijn te weinig ingenieurs omdat te weinig studenten kiezen voor techniek, omdat de bèta-vakken op de middelbare school te moeilijk of niet leuk waren, omdat die vakken niet op de goede manier door inspirerende docenten werden gegeven, of omdat die leraren er domweg niet waren. Ergo: het ingenieurstekort is deels terug te voeren op een techniekleraren-tekort.

De belangstelling voor pas afgestudeerde ingenieurs (ir. of ing.) om voor de klas te gaan staan, neemt de laatste jaren weer iets toe, maar de vraag is nog steeds veel groter dan het aanbod. Een duidelijke reden om voor een ander vak in de techniek te kiezen, is het beginsalaris van de jonge leraar. Dat is lager dan in het bedrijfsleven en bovendien voor elke beginnende leraar gelijk. Dus of je nu gepromoveerd bent, of eerstegraads bevoegd of tweedegraads, het maakt niet uit. Extra diploma’s leiden niet tot extra salaris. Als een docent er echt op vooruit wil gaan, moet hij solliciteren naar een baan in het management van de school. Op veel middelbare scholen doen tweedegraads docenten het werk waarvoor eigenlijk een eerstegraads gevraagd wordt. Of er wordt lesgegeven door onbevoegden of men laat het aan de leerlingen zelf over om ‘zelfstandig te leren’.

Het ministerie van Onderwijs had een regeling om ‘zij-instromers’ – mensen die na een loopbaan bij bedrijven alsnog docent willen worden – te werven, maar de subsidie voor dat project is stopgezet. Er zijn geen aanwijzingen dat het onderwijsministerie andere plannen tot verbetering van de situatie op de agenda heeft staan.

Dr. Cees Terlouw, directeur van Instituut Elan voor eerstegraads docentenopleidingen van de Universiteit Twente, vindt het hoog tijd om een ‘deltaplan’ voor meer techniekleraren op te stellen. Want ‘de vergrijzing’ gaat binnenkort het techniekdocententekort flink groter maken. ‘De gemiddelde leeftijd van de huidige docenten natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde is vrij hoog. Velen gaan binnenkort met pensioen en dan ontstaan er grote problemen. Want met de aantallen ingenieurs die nu bij ons de lerarenopleiding doen, kunnen we dat bij lange na niet opvangen. Dat probleem speelt in alle regio’s. Maar er gebeurt niets. Men wacht tot de wal het schip keert.’

Terwijl de overheid een afwachtende houding aanneemt, zijn veel middelbare scholen doende om bètavakken aantrekkelijker te maken en ze meer te integreren. Dan krijgen leerlingen een veel duidelijker beeld van techniek. Zo zet de Stichting Technasium het ontwerpen op scholen centraal. Leerlingen vanaf de brugklas werken aan realistische problemen waar bedrijven daadwerkelijk mee kampen, of ze maken apparaten. Vijf scholen in en rond Groningen en vijf in Twente werken met de Technasium-aanpak.

Terlouw, die ook voorzitter is van scholengemeenschap De Waardenborg in Holten, heeft ook minder zware programma’s achter de hand om scholen te bewegen de techniekvakken te stimuleren. Zoals het actieprogramma Beta Profilering, of ‘3xO’ (onderzoeken, ontwerpen en ontdekken). Niet zelden verlenen studenten assistentie om natuurkundeproefjes te doen op scholen. ‘En we staan er zelfs mee op de markt’, zegt Terlouw.

Maar dit zijn de diepte-investeringen waarmee enthousiaste docenten proberen de bèta-techniekvakken te stimuleren. Het zijn initiatieven van onderop, terwijl beleid vanuit Den Haag uitblijft. Zo kan het nog even duren voordat de vicieuze cirkel doorbroken kan worden.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!