Nieuws

Teruglopende waardering voor precisie en detail

Duitsland is trots op haar auto’s en machines. Maar blijft dat ook zo?

Haarlem – In de Duitse samenleving is er sprake van teruglopende waardering voor precisie en detail. Dit komt deels voort uit de tijdgeest, maar het wordt nog eens versterkt door de onderwaardering voor nauwkeurigheid en Gründlichtkeit in grote delen van het onderwijs. ‘Dit zal in de toekomst ongetwijfeld van invloed zijn op de bijzondere Duitse gave voor techniekontwikkeling en –productie’, schrijft Renate Köcher directeur van het Instituut voor Opinie-onderzoek uit Allensbach in de Duitse techniekkrant VDI Nachrichten.

Dit Institut für Demoskopie Allensbach doet onder andere onderzoek naar het imago van techniek onder de Duitse bevolking. Eén van de opdrachtgevers is de Verein Deutscher Ingenieure (VDI).

Dergelijke geluiden zijn ook in Nederland te beluisteren. Onlangs publiceerde NRC Handelsblad een artikel over het huidige reilen en zeilen van de Nederlandse Spoorwegen, onder de kop: ‘Stiptheid en onderhoud passen niet bij de tijdgeest’. Daarin werd nostalgisch teruggeblikt naar de tijd dat ‘de NS werd bestierd door Delftse ingenieurs’. Toen reden alle treinen nog op tijd. Uit onderzoek van het opinie-instituut blijkt verder dat 87 procent van de Duitsers hun land associëren met kwaliteit en precisie, en 77 procent met een hoge technische standaard en de modernste technologie. De in internationaal verband opvallende Duitse gave om complexe technologie te ontwikkelen en perfect te produceren, ondersteunt in hoge mate het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde van deze natie.

Köcher: ‘De exportnatie Duitsland is buitengewoon trots op de kwaliteit van haar auto’s en machines alleen het Duitse bier hoort verder bij de groep van Duitse topproducten, die wereldwijd een zeer goede naam genieten’.

Uit haar onderzoek blijkt verder dat de Duitse bevolking veel waarde hecht aan de ruime beschikbaarheid van alledaagse technieken die het leven vergemakkelijken en veraangenamen. Men houdt echter wel een aanzienlijke distantie in acht ten opzichte van grootschalige technieken. Köcher benadrukt echter dat er geen sprake is van techniekvijandigheid.

Het moge dan zo zijn dat de Duitse bevolking een uitgesproken afstandelijke houding inneemt ten aanzien van grootschalige technologieën, tegelijkertijd onderschat men de betekenis van deze technieken voor de toekomst van het land. Köcher constateert in VDI Nachrichten een gebrek aan bewustzijn voor economische gevaren.