Tip: Coronavirus - eerst de hamer, dan de dans | Technisch Weekblad
Nieuws

Tip: Coronavirus - eerst de hamer, dan de dans

Jan Spoelstra | maandag 23 maart 2020
Veiligheid, Tips

Internet-ondernemer Tomas Pueyo schreef op 19 maart op medium.com een artikel (‘De hamer, de dans’) over hoe het coronavirus zich verspreidt en de verschillende strategieën die landen hanteren om de crisis het hoofd te bieden.

Om overbelasting van het zorgsysteem te voorkomen dienen overheden te starten met het geven van een enorme klap aan het virus, de hamer. Draconische maatregelen moet de R-factor, het aantal besmettingen dat ieder besmet persoon teweeg brengt, ver onder 1 krijgen om het aantal ziektegevallen snel te verminderen. Vervolgens spreekt Pueyo van een dans met de R-factor. Minder strikte regelgeving wanneer je ziet dat de R-factor laag is. Het lokaal herintroduceren van strikte maatregelen wanneer het virus weer verder verspreidt.

De grote uitdaging tijdens de ‘dans’ zit hem in het meten van de verspreiding van het coronavirus en het nauwkeurig meten van de effecten van de verschillende maatregelen. Nederland is volgens Pueyo meteen met de dans begonnen. Onzekere tijden, we kunnen ons niet vasthouden aan één enkele opinie, maar het lijken hier goed met statistiek onderbouwde argumentaties.