TNO moet de boer op | Technisch Weekblad
Nieuws

TNO moet de boer op

Niet meer dan twaalf procent van de marktomzet van TNO is afkomstig van het mkb. Dat moet scherp omhoog.

Haarlem – Meer markt, meer (interne) samenwerking en meer spin offs. Dat zijn de kernpunten uit de strategische heroriëntatie van TNO. Het onderzoeksinstituut speelt daarmee in op de vorige week vrijdag openbaar gemaakt conclusies van de commissie Wijffels, die in opdracht van het kabinet de brugfunctie van TNO en grote technologische instituten (gti’s) heeft onderzocht. Wijffels stelt dat de kennis van deze instellingen meer moet worden gestuurd vanuit de vraag van overheid en bedrijfsleven.

TNO wil haar marktoriëntatie versterken door meer gezamenlijk over de grenzen van de vijftien huidige TNO-instituten heen op marktvragen in te spelen.

Dat moet gebeuren via de vijf kerngebieden die het instituut definieert: kwaliteit van leven; defensie en maatschappelijk veiligheid; geavanceerde producten, processen en systemen; duurzaam ruimtegebruik en milieu; ict en diensten.

De marktomzet van TNO is tussen 1999 en 2003 gestegen van 296 miljoen euro tot 364 miljoen in 2003. De omzetgroei het afgelopen jaar was echter grotendeels te danken aan de vorming van TNO Telecom uit de onderzoeksactiviteiten van KPN. Bij het vergroten van de rol van de markt krijgt vooral het mkb prioriteit. Dat moet beter worden bereikt via regionale netwerken (onder andere via hboinstellingen) en via branche-organisaties. Op dit moment is het mkb goed voor slechts 45 miljoen euro van de TNO-omzet. Verder wil TNO elke maand een nieuwe innovatieve onderneming opzetten, die binnen TNO ontwikkelde kennis exploiteert. Momenteel bedraagt het aantal spin offs vijf per jaar. Binnen TNO Management, het private deel van TNO, functioneren momenteel zestig bedrijven met zeshonderd medewerkers die jaarlijks een gezamenlijke omzet van zestig miljoen euro genereren.

In 2003 had TNO bedrijfsopbrengsten ter grootte van 564 miljoen euro, tegenover 534 miljoen in 2002. Naast de al genoemde marktomzet bestaat die ook uit een basisfinanciering van 79 miljoen euro; de rest – 121 miljoen euro – komt uit overheidsopdrachten.