Trolleytrucks haalbare optie voor Nederland | Technisch Weekblad
Nieuws

Uitstoot van wegvervoer kan relatief goedkoop omlaag


Trolleytrucks haalbare optie voor Nederland

Het gebruik van vrachtwagens met een bovenleiding op de belangrijkste snelwegen in Nederland kan rendabel zijn. Dit maakt dat Electric Road Systems (ERS) een kosteneffectieve manier kan zijn om CO2 te besparen.

Een ERS-netwerk kan daardoor voor een groot aantal vervoerders interessant alternatief zijn voor batterij-elektrische vrachtwagens of vrachtwagens die rijden op diesel of waterstof. Dit geldt voor wegvervoer met een middellange dagafstand (van 180 tot 300 km), maar nog sterker voor lange afstand vervoer (boven 300 km per dag).

Dat blijkt uit onderzoek dat een consortium van Decisio, EVConsult en Sweco in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam heeft uitgevoerd voor het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie wil weten op welke manieren transport zonder uitstoot van CO2 kan worden georganiseerd.

Met de ERS-technologie worden voertuigen van elektriciteit voorzien tijdens het rijden. Het meest voor de hand liggende systeem hiervoor is een bovenleiding boven de rechterrijstrook van snelwegen waarmee vrachtwagens met een elektromotor via een pantograaf (vergelijkbaar met een trolleybus) van elektriciteit worden voorzien.

Buiten het ERS-netwerk kunnen de vrachtwagens verder rijden op de accu (of eventueel waterstof of fossiele brandstoffen). Door eerst het ERS-netwerk te gebruiken kunnen vrachtwagens toe met veel kleinere batterijen dan volledig batterij-elektrische trucks (BEV’s). 

Voorwaarden

Er zitten echter nog wel wat haken en ogen aan de implementatie van ERS. Zo is een ERS-netwerk op een enkele corridor niet rendabel te maken, blijkt uit onderzoek. Er zal dus direct een omvangrijk netwerk moeten worden aangelegd dat direct ook door voldoende vrachtwagens gebruikt zal moeten worden.

Dit laatste zal alleen lukken als ERS-vrachtwagens een voordeel behouden ten opzichte van BEV’s. Dit kan een probleem worden wanneer batterijen in zowel actieradius en gewicht sneller verbeteren dan verwacht en de batterijkosten en oplaadkosten sneller dan verwacht dalen. Dit zal namelijk leiden tot een lager dan verwacht gebruik van het ERS-systeem.

Een ERS-netwerk zou wel eens een stille dood kunnen sterven voor het goed en wel in de lucht is. Tesla heeft namelijk voor dit jaar al de Semi aangekondigd, een elektrische vrachtwagen die ruim 36 ton kan vervoeren over 700 kilometer zonder bij te laden. Deze zal als basisprijs 150.000 euro hebben, goedkoper dan de prijs die de ERS-vrachtwagens volgens de onderzoekers zullen hebben.

Kosteneffectief

De onderzoekers keken naar de Total Cost of Ownership (TCO) van de ERS-vrachtwagens voor drie verschillende varianten: ERS op de A2 tussen Amsterdam en Eindhoven (125 kilometer keer 2 richtingen), een ‘kernnet’ met ERS op de A-wegen waar de vrachtwagenintensiteiten het hoogst zijn (980 kilometer keer twee richtingen), en de variant waarin het gehele A-wegennet van ERS wordt voorzien (ongeveer 2500 kilometer keer twee richtingen).

De eerste variant zal altijd duurder blijven dan een volledig elektrische truck. De twee meer uitgebreide varianten zijn volgens de onderzoekers wel goedkoper. Dit is zelfs het geval wanneer rekening wordt gehouden met de tijd die het kost om het netwerk aan te leggen (naar schatting 3 tot 7 jaar) en met de tijd die daarna nodig is om het netwerk optimaal te gebruiken. Wel moeten de ERS-vrachtwagens dan minimaal 150 km per dag rijden.

Natuurlijk zijn de kosten niet de enige doorslaggevende factor. Vervoerders zullen ook kijken naar de betrouwbaarheid van het systeem, de omvang van het netwerk en het aanbod van trucks. Ook verladers zijn belangrijk bij het slagen van ERS, bijvoorbeeld door te vragen naar duurzaam vervoer of zekerheid te bieden met langlopende contracten.

CO2-uitstoot

De voordelen van een ERS-netwerk kunnen groot zijn. Bij de derde, meest omvattende variant kan de CO2-uitstoot van het goederenwegvervoer (uitgezonderd van bestelwagens) met een derde worden verlaagd, wanneer het systeem volledig gebruikt wordt. Bij de tweede variant is dat iets minder dan 20%. De ERS-trucks kunnen ook goed bestaan naast de lichtere trucks die al eerder elektrisch zullen kunnen rijden.

Trolleytrucks worden dan ook buiten Nederland onderzocht. Al in 2017 kreeg Siemens Mobility de opdracht om over een traject van 10 km een ERS-netwerk te testen.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!