TU/e krijgt leiding over groot fotonica-programma | Technisch Weekblad
Nieuws

TU/e krijgt leiding over groot fotonica-programma

TU Eindhoven | donderdag 13 december 2018
Wiskunde & Fysica, Onderzoek & R&D

Vijfentwintig overheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten, waaronder de TU/e en bekend onder de naam PhotonDelta, ondertekenden deze middag in Tilburg een convenant waarin wordt afgesproken de komende jaren € 236 miljoen te investeren in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica.