TWA-netwerk krimpt in | Technisch Weekblad
Nieuws

TWA-netwerk krimpt in

Bezuinigingen bij de overheid treffen ook het netwerk van technisch-wetenschappelijke attachees.

Het netwerk van technisch-wetenschappelijke attachees (TWA’s) wordt ingekrompen. Dit is onderdeel van de veel grotere bezuinigingsoperatie die de rijksdienst te wachten staat. Alle ministeries krijgen hier mee te maken, en dus ook Economische Zaken, waar het TWA-netwerk onder valt.

De TWA’s verzamelen informatie in de landen van stationering over technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, ze begeleiden handelsmissies en ze leggen contacten tussen Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen enerzijds en soortgelijke partijen in het buitenland anderzijds.

Het TWA-netwerk telt 27 mensen, verdeeld over een binnen- en buitendienst. Twintig technisch-wetenschappelijke attachees doen hun werk vanuit Nederlandse ambassades in dertien landen, waaronder de VS, Duitsland, Frankrijk, India en China. Ze krijgen ondersteuning door een thuisbasis van zes personen, ondergebracht bij de Economische Voorlichtings Dienst (EVD).

Jaarlijks krijgt het TWA-netwerk zo’n vierduizend verzoeken voor informatie en bemiddeling. Een aantal dat stijgende is, aldus een TWA-medewerker. De binnendienst zorgt voor openbaarmaking van de verzamelde informatie op de eigen website en in het blad TWA Nieuws.

Een kleine rondgang langs ondernemingen en intermediaire organisaties uit het bedrijfsleven levert als belangrijkste conclusies op dat het goed is dat er zo’n wereldwijd netwerk van ‘technische spionnen’ bestaat. In Japan is een introductie door een TWA absoluut een voordeel, stelt een van de woordvoerders. Op initiatief van de TWA in India hebben Nederlandse automotivebedrijven daar een bezoek gebracht. Een woordvoerder van een brancheorganisatie noemt de TWA-informatie ‘zeer informatief’ en verpreidt deze naar de achterban.

Maar men constateert ook dat het TWA-netwerk onvoldoende bekend is bij het Nederlandse mkb. Een woordvoerder betreurt het dat de contacten via het TWA-netwerk met buitenlandse organisaties vaak persoonsgebonden zijn en dat er geen databank is. En TWA’s sluiten met hun zoektocht naar informatie onvoldoende aan bij nationale innovatieprogramma’s.

Er waren plannen om het netwerk uit te breiden met TWA’s in Israel, Rusland en Brazilië, maar die gaan voorlopig de ijskast in.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!