Twee patenten voor The Ocean Cleanup | Technisch Weekblad
Nieuws
The Ocean Cleanup

Twee patenten voor The Ocean Cleanup

V.O. Patents & Trademarks | vrijdag 14 december 2018
Maritiem & Offshore, Ontwerp & Kunst, Milieu & Duurzaamheid, Onderzoek & R&D

Sinds oktober ligt System 001 van The Ocean Cleanup System in de Great Pacific Garbage Patch – de gigantische plastic-concentratie halverwege Californië en Hawaï – om daar rondzwervend plastic te verzamelen.

Wat hieraan voorafging zijn jaren van ontwikkeling en testen op het hoogste niveau: wetenschappelijke analyses, computersimulaties, tests met schaalmodellen en offshore engineering. Met meer dan tachtig engineers, onderzoekers, wetenschappers, en computermodeldeskundigen is The Ocean Cleanup uitgegroeid tot een indrukwekkende hightech onderneming. Een status die onlangs bekroond werd met haar eerste twee octrooien.

De octrooien hebben betrekking op het verzamelsysteem om het plastic te verzamelen. Dit verzamelsysteem wordt gevormd door een buisvormige drijver – de huidige versie is 600 m lang – met daaronder in het water een scherm voor het tegenhouden van plastic afval. De nieuwheid en inventiviteit van de geoctrooieerde systemen zit hem met name in de manier waarop – volledig passief – de enorme drijvende structuren het rondzwervende plastic kunnen volgen. Hierbij maakt het systeem slim gebruik van natuurkrachten zoals wind, golven en zeestroming. Deze natuurkrachten zorgen ervoor dat de vangarm meestuurt met de wind en stroming, zodat hij als een gigantische Pacman achter het plastic aan jaagt.

Open source-benadering

Zoals voor elk high-tech-bedrijf is intellectueel eigendom ook voor The Ocean Cleanup een logisch aandachtspunt. Vaak beschermen bedrijven hun vinding om de investeringen, gedaan om de technologie te ontwikkelen, terug verdienen. The Ocean Cleanup is echter een non-profit-organisatie en een sterk voorstander van een ‘open source’-benadering. Een octrooi helpt de organisatie om de regie te kunnen houden: het voorkomt dat een ander bedrijf een vinding kopieert en de gebruiksrechten opeist. Door een goede eigendomsbescherming houdt The Ocean Cleanup zelf zeggenschap over de toepassing van de innovatie, en kan ze zorg dragen voor een maximaal effect.

Download het patent hier.

 

V.O. ‘official supplier’ van The Ocean Cleanup

Al sinds 2017 is V.O. Patents & Trademarks ‘official supplier’ van The Ocean Cleanup. Ze verzorgde het opstellen van het octrooi en het indienen van de aanvraag. Ook bij toekomstige innovaties ondersteunt V.O. Boyan Slat en zijn team op het gebied van intellectueel eigendom. Zo blijven de innovatieve ideeën van de organisatie ongehinderd beschikbaar voor de strijd tegen de wereldwijde plasticvervuiling.

Laat ook uw innovatie optimaal renderen door strategisch om te gaan met uw Intellectuele Eigendom. Op basis van uw ondernemingsdoelstelling staan de specialisten van V.O. u met raad en daad bij om een octrooistrategie te ontwikkelen en uit te voeren.

Kijk voor meer informatie op: www.vo.eu