Tweede Maasvlakte vanaf 2008 aangelegd | Technisch Weekblad
Nieuws

Tweede Maasvlakte vanaf 2008 aangelegd

Bart Stam | vrijdag 9 september 2005
Ontwerp & Kunst, Vervoer & Logistiek

De aanleg van de Tweede Maasvlakte komt in een nieuwe fase terecht. De aanbesteding is maandag geopend, terwijl het kabinet akkoord is gegaan met de financiering. De landaanwinning moet in 2008 beginnen.

Rotterdam – Nu de ministerraad vorige week vrijdag akkoord is gegaan met de financiering van het overkoepelende Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), is ook de Tweede Maasvlakte weer een stukje dichterbij gekomen. Wel moet de Raad van State zich nog een keer buigen over de planologische kernbeslissing (pkb+) waarvan het rechtscollege in januari 2005 de eerste versie verwierp.

Nog voordat het kabinet vrijdag akkoord ging met financiering van de Tweede Maasvlakte (totaal 3,6 miljard euro), is presidentdirecteur ir.drs. Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam optimistisch over de voortgang. ‘Hoewel de Tweede Maasvlakte pas tussen 2012 en 2014 een feit is, staan bedrijven nu al in de rij voor de uitgifte van percelen. Dat zijn vooral containeroverslagbedrijven en chemische industrieën’, aldus Smits. Volgens hem is het hard nodig in 2008 met de bouw te beginnen, omdat geïnteresseerde partijen anders uitwijken naar Hamburg, Wilhelmshafen, Antwerpen en Le Havre, waar de komende jaren veel containerterminals worden gebouwd.

Belangrijk is volgens Smits ook dat de landaanwinning duurzaam geschiedt.

‘Dat betekent dat we op Maasvlakte-2 rekeninghouden met afvalstromen, luchtkwaliteit, de inrichting van de infrastructuur en visuele inpassing. Vier hoogleraren werken op ons verzoek aan een duurzaamheidsconcept.’ Maandag startte het havenbedrijf met de aanbestedingsprocedure. In totaal zal de Tweede Maasvlakte bestaan uit 2000 hectare, waarvan de helft bedrijfsterreinen. De overige duizend hectare bestaat uit een 3,9 kilometer lange zeewering van rots- of betonblokken, spoorlijnen, vaar en ontsluitingswegen.

Containerschepen zullen via de doorgetrokken Yangtzehaven het nieuw industriegebied aandoen. Om ook in de toekomst de grootste containerschepen te kunnen ontvangen, verbreedt men dit havenbekken tot 600 meter terwijl de diepte overal naar -20 meter gaat. Voor de landaanwinning is 320 miljoen kuub zand nodig. Sleephopperzuigers voeren dit zand aan vanaf de Noordzee.

Volgens Ronald Paul (directeur Projectorganisatie Maasvlakte-2) komen voor de uitvoering alleen grote aannemers en bouwconsortia in aanmerking. ‘Ze moeten de afgelopen drie jaar een omzet van minimaal 500 miljoen euro hebben behaald. Bovendien moeten ze ervaring hebben met grote waterbouwkundige werken en sterke zeestroming.’ De aannemerscombinatie die medio 2007 als winnaar uit de bus komt, is zowel verantwoordelijk voor het ontwerp van de zeewering, de vaarwegen en de overige infrastructuur als voor de feitelijke landaanwinning. In modern jargon heet dat design & construct.