Nieuws

Uitvinder in loondienst mag delen in winst

Onderwijsminister Plasterk streeft er naar dat onderzoekers meer financieel belang krijgen bij het omzetten van hun onderzoek in bedrijvigheid. ‘Bijvoorbeeld door ze eigendomsrechten te geven op een deel van de opbrengsten van de intellectuele eigendom.’ Tot op heden heeft een uitvinder in loondienst geen recht op inkomsten uit een octrooi; die gaan naar de werkgever. ‘Collega van der Hoeven en ik zijn het er over eens dat we op dit punt de wetgeving moeten veranderen: de onderzoekers moeten net als in Amerika recht krijgen op een percentage van de opbrengsten van de intellectuele eigendomsrechten’, stelde Plasterk vorige week donderdag tijdens een congres over ‘valorisatie’ in Rotterdam.

Wellicht neemt de bewindsman een voorbeeld aan de regeling die sinds kort bij de TU Delft geldt. Daar gaat een derde van de opbrengst uit een octrooi naar de uitvinder, een derde naar zijn onderzoeksgroep en een derde naar de universiteit.