Universiteit Twente leidt onderzoek naar inzet AI bij chronische ziekten | Technisch Weekblad
Nieuws

Universiteit Twente leidt onderzoek naar inzet AI bij chronische ziekten

Meer mensen hebben chronische aandoeningen, meer mensen hebben een combinatie van chronische aandoeningen. Wanneer symptomen daarvan overeenkomen, is een juiste behandeling lastig. De Universiteit Twente coördineert daarom het Europees project RE-SAMPLE om met monitoring en AI de combinatie van COPD met andere chronische aandoeningen beter te begrijpen.

De zorg is nog vaak naar ziektebeeld ingericht, zegt dr.ir. Monique Tabak van de Universiteit Twente. ‘Wat gebeurt er als een patiënt meerdere aandoeningen heeft met overlappende symptomen? Kortademigheid kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van COPD, angststoornissen of onderliggend hartfalen. Die ziekten moeten alle drie op een andere manier behandeld worden.’

De juiste behandeling kiezen is lastig te bepalen, omdat de arts nu vaak een beperkt beeld heeft van de patiënt. ‘We weten veel van de aandoeningen, maar niet wat gebeurt in het dagelijks leven van de patiënt. Daarom willen we gebruik gaan maken van real word data om symptomen in de gaten te houden, gekoppeld aan de gegevens die we in het ziekenhuis al van de patiënt hebben. Daarmee kunnen we goed inschatten of er risico is op exacerbaties, een (tijdelijke) achteruitgang van ziekte.’

Honderden patiënten van ziekenhuizen in Italië en Estland en het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede gaan meedoen aan het project. Zij zullen (waarschijnlijk) via een app en activiteitensensor regelmatig gegevens doorgeven. ‘Als de predictie niet goed genoeg is, zullen mogelijk aanvullende metingen op een locatie nabij gedaan moeten worden.’

De predictiemodellen zullen worden ontwikkeld met het DFKI, het Duits onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie. De uitkomst daarvan zal echter niet leidend zijn. ‘Bij ons staat centraal dat alle behandeling- of levensstijladviezen in de driehoek arts-patiënt-data genomen worden.’

De Universiteit Twente is met drie vakgroepen bij het onderzoek betrokken, waaronder ook Cybersecurity. ‘Ook privacy is een belangrijk aspect van het onderzoek. Kunnen we zo AI toepassen dat het ook veilig is.’