Varsseveld krijgtmembraanbioreactor | Technisch Weekblad
Nieuws

Varsseveld krijgtmembraanbioreactor

In Varsseveld bouwt Waterschap Rijn en IJssel een membraanbioreactor voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het is de eerste grootschaligeinstallatie in Nederland met deze technologie.

Varsseveld De bouw is al een aardig eind gevorderden dat mag ook wel, want eind dit jaar moet de nieuwe membraanbioreactor van Waterschap Rijn en IJssel in bedrijf gaan. Bovendien zou de nieuwe membraanbioreactor in Varsseveld volgens de oorspronkelijke planning nu al klaar moeten zijn.

DHV Water is bij het project betrokken omdat het ingenieursbureau eerder veel ervaring heeft opgedaan met de experimentele membraanreactoren in Beverwijk, Leeuwarden en Maasbommel.

 

Eerste grootschalige

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) moet het huishoudelijk afvalwater van 23.000 inwonerequivalenten zuiveren. ‘Het is de eerste grootschalige membraanbioreactor in Nederland’,vertelt projectleider ir. J. Schyns van het waterschap in de Achterhoek. ‘De afgelopen jaren zijn er al wel enkele proef-projecten geweest maar op kleine schaal.’Ook diverse industrieën hebben al een kleine installatie staan, zoals Fuji in Tilburg.

De eerste membraanbioreactor voor zuivering van huishoudelijk afvalwater werd in 2000 gebouwd in Beverwijk, later volgden Hilversum, Heenvliet, Leeuwarden en Maasbommel. Schyns: ‘Deze eenheden konden ten hoogste 10 m3 per uur behandelen, terwijl onze installatie maximaal 755 m3 per uur aan kan.’ Hij geeft aan dat de MBR in Beverwijk belangrijk is geweest voor onderzoek en praktijkerva-ring met deze nieuwe waterzuiveringstechnologie.

 

Relatief duur

Een membraanbioreactor koppelt actief slib aan membraanfiltratie, waarbij de membranen dienen als scheidingvan biomassa en afvalwater. Dankzij deze scheiding worden zwevende afvalstoffen voor honderd procent uit het water gehaald. Bij een actief slibsysteem is het verwijderingspercentage afhankelijk van de slibkwaliteit. Wel is een membraanbiore-actor relatief duur, mede doordat de membranen goed schoon moeten worden gehouden.

 

Zuiveringsstappen

In Varsseveld wordt het afvalwater via persleidingen aangevoerd. De eerste zuiveringsstap bestaat uit een zand-vetrooster met openingen van 6 mm. Vervolgens gaat het water door een microzeef (0,8 mm) om vooral haren tegen te houden. Hierna heeft de biologische zuivering plaats in een anoxisch (zuurstof arm) en een oxisch deel. In deze fasen verwijdert de installatie vooral nitraten, ammonium en organische stoffen. Vervolgens zorgen de membranen voor de scheiding tussen slib en water, dat hierna schoongenoeg is om te worden geloosd op een naburig beekje. Bij het project zijn veel partijen betrokken. Zo levert Zenon de membranen en verzorgt aannemer Aan de Steege in Goor deciviele bouw.