Veerkrachtige kustbescherming in Londense galerie | Technisch Weekblad
Nieuws
Dit is een impressie van een deel van de kust van het Chinese schiereiland Dapeng waarin het winnende Triple Dike concept van KCAP + Felixx is uitgewerkt.

Veerkrachtige kustbescherming in Londense galerie

Teake Zuidema | dinsdag 25 februari 2020
Maritiem & Offshore, Veiligheid

Tot 16 mei 2020 is in de Roca London Gallery in Londen een tentoonstelling te zien getiteld: Sea Change: Flood Resilient Architecture for the 21st Century. Het is een expositie waarin architecten en ingenieurs reeds gerealiseerde projecten en plannen laten zien die kustgebieden duurzaam  beschermen tegen de stijgende zeespiegel en toenemende hoeveelheden neerslag. Het zijn vooral projecten die het landschap intact laten of herstellen, natuurlijke elementen gebruiken, ruimte geven aan het water en meestal multifunctioneel zijn.

Een van de bekendste projecten op de expositie is het plan van het Deense Bjarke Ingels Group (BIG) om Lower Manhattan te omzomen met een parklandschap dat tegelijkertijd dit deel van New York beschermt tegen het stijgende water. Van hetzelfde bureau is Oceanix City, een zeer futuristisch plan voor een drijvende stad waarin 10.000 mensen kunnen wonen en werken. BIG presenteerde dit plan voor het eerst in april 2019 op de VN conferentie over drijvende steden.

De Nederlandse combinatie KCAP-Felixx vertoont in Londen het masterplan waarmee het vorig jaar een competitie won om het Chinese schiereiland Dapeng bij Hong Kong te beschermen tegen tyfoons. Belangrijk uitgangspunt daarbij is volgens Ruurd Gietema, partner KCAP Architects & Planners, de ‘triple dike strategy’, een strategie die drie dijken gebruikt voor een klimaat adaptieve reorganisatie van de kust waar waterveiligheid gekoppeld is aan eco-ontwikkeling, natuurherstel en sociale en economische groei.

De eerste dijk bevindt zich direct aan de waterkant absorbeert energie van de golven en versterkt de sedimentatie. De tweede dijk, die een stormvloed kan tegenhouden, is ingebed in een multifunctionele zone met ruimte voor parken, promenades en eventueel gebouwen. De binnenste dijk vangt het water uit de bergen op zodat dit vertraagd afgevoerd kan worden via groene straten en waterparken.

Volgens Michiel van Driessche, partner Felixx Landscape Architects and Planners, heeft de Nederlandse combinatie gewonnen dankzij een integrale benadering van de opgave. ‘Ons masterplan gelooft niet in bouwen van grote muren, maar in het vinden van het raakvlak tussen bescherming, stedelijke kwaliteit en een fysieke verbinding met de zee en haar ecosysteem, aldus van Driessche. ‘Daarnaast is er respectvol omgegaan met de bijzondere kwaliteiten van de bestaande plek.’