Veiligheid drinkwater kost miljoenen | Technisch Weekblad
Nieuws

Veiligheid drinkwater kost miljoenen

Bart Stam | vrijdag 8 oktober 2004
Milieu & Duurzaamheid

Als reactie op ‘11 september’ zijn ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven drie jaar geleden gestart met extra veiligheidsmaatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen. Toch moet er nog heel wat gebeuren.

Amsterdam – Er zijn al maatregelen genomen, maar het veiligheidsniveau is nog niet optimaal. Dat was de hoofdconclusie van ir. Peter Dane (Vewin) vorige week tijdens een symposi um over de beveiliging van de Nederlandse drinkwatervoorziening. Het symposium had plaats tijdens de vakbeurs Aquatech in de Amsterdam RAI.

Na 11 september 2001 heeft de overheid twaalf sectoren vastgesteld die vitaal zijn voor de Nederlandse infrastructuur. Uiteraard valt de drinkwatervoorziening daar ook onder. Waterleidingbedrijven moeten voortaan verplicht calamiteitenplannen en noodscenario’s paraat hebben om onder alle omstandigheden drinkwater te kunnen blijven leveren. En natuurlijk moeten ze extra veiligheidsmaatregelen nemen tegen besmetting met biologische, radioactieve of chemische wapens. Een dergelijke aanslag geldt volgens de jongste inzichten als gevaarlijker dan bijvoorbeeld sabotage van een pompstation of transportleiding.

Volgens alle sprekers op het symposium in Amsterdam moet de bedrijfscultuur radicaal veranderen. Kees Hagen van drinkwaterproducent Vitens: ‘Voor buiten staanders van open naar gesloten, voor medewerkers van gesloten naar open.’ Dat betekent volgens hem dat drinkwaterbedrijven onderling veel beter moeten samenwerken. Ook moeten calamiteitenplannen goed worden afgestemd met bijvoorbeeld brandweer, politie en andere rampenbestrijders. Daarnaast zijn er investeringen nodig in harden software, zoals extra videoen sensorbewaking van pompstations, hekwerken, inbraakdetectie en moderne ictsystemen. Daarnaast is het volgens Dick Kolk (Vrom-Inspectie) belangrijk om alle komende en vertrekkende werknemers goed te screenen.

Volgens Dane van de Vewin zijn nog lang niet alle maatregelen genomen die in de nieuwe Waterleidingwet van 2006 verplicht zijn. Dane schat dat er nog voor vijftig miljoen euro moet worden geïnvesteerd. ‘En dat bedrag is waarschijnlijk nog aan de voorzichtige kant.’

Totale beveiliging van de drinkwaterinfrastructuur is volgens hem onmogelijk.

‘Met driehonderd productielocaties, zeven miljoen aansluitingen, 110.000 km aan transportleidingen en 400.000 brandputten kunnen we nooit honderd procent veiligheid garanderen. Ik durf te zeggen dat we momenteel adequaat beveiligd zijn maar dat we veel kunnen leren van bijvoorbeeld de chemische industrie, waar men veel meer ervaring heeft met risicobeheersing en veiligheidsplannen.’

 

Nieuw type membraan

Tijdens de Aquatech werd traditiegetrouw de Innovation Award uitgereikt, bedoeld voor het meest innovatieve product op de beursvloer. Uit zeven nominaties koos de jury het Amerikaanse bedrijf TriSep als winnaar voor zijn Spirasep-membraan (zie foto). Dit spiraalvormig membraan raakt niet langer vervuild met zwevende stoffen bij de keerspoeling. Ook is het nieuwe membraan volgens de Nederlandse distributeur Polysep Almere veel beter bestand tegen drukverhoging, terwijl hij minder energie gebruikt dan zijn voorgangers. TriSep heeft het nieuwe membraan inmiddels als proefproject toegepast bij de rei niging van percolatiewater op een vuilstortplaats in de VS. Er zijn ook plannen voor een demonstratieproject in Nederland. Zo wil Vitens deze techniek gebruiken voor zuivering van oppervlaktewater in het Twentekanaal.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW