‘Verandering TNO wordt breed gedeeld’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Verandering TNO wordt breed gedeeld’

Deze zomer nam het kabinet de conclusie van de commissie Wijffels over: TNO in zijn huidige vorm en werkwijze is niet meer van deze tijd. Te log, te traag en bovenal te weinig effectief. TNO moet bewijzen dat het zin heeft als één onderzoeksen kennisinstelling door te gaan. Aan ir. J. C. Huis in ’t Veld de taak om deze technologie-mammoettanker wendbaarder te maken.

In een interview met Technisch Weekblad dit voorjaar gaf u aan dat er dit najaar duidelijkheid moest zijn over de vraag hoe TNO verder gaat.

‘Vanaf 1 januari zullen de vijftien instituten van TNO worden opgeheven en ondergebracht worden in vijf kerngebieden die we hebben gedefinieerd. Dat zijn kwaliteit van leven, defensie en veiligheid, industrie en techniek, ruimte en infrastructuur en informatieen communicatietechnologie. De minister is op de hoogte gebracht, de medenzeggenschapsorganen zijn erbij betrokken en volgende week moet de raad van toezicht de structuurwijziging bekrachtigen.’

 

Wat is de aanpassing meer dan het centraliseren en indikken van vijftien naar vijf eenheden?

‘Wij willen meer interne bundeling van kennis, meer kritische massa en focus aan kunnen brengen. Je ziet tussen universiteiten onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen dwarsverbanden ontstaan. In de nieuwe opzet kunnen wij, zo verwacht ik, intern ook makkelijker kennis uitwisselen. Dat is belangrijk wat je ziet dat innovaties juist op grensvlakken tussen disciplines ontstaan.’

 

Kritische massa?

‘Bij elk van de kerngebieden werken tussen de achthonderd en duizend mensen. Alleen ICT, waar TNO Telecom en een aantal andere IT-activiteiten zijn onderbracht, is met 350 medewerkers wat kleiner.’

 

Stelt de herindeling TNO ook in staat om activiteiten te staken of uit te ruilen met andere instituten?

‘Het primaire doel is de marktoriëntatie, aansturing, en kennisontwikkeling binnen het huidige TNO te verbeteren. Maar ik verwacht wel dat we beter in staat zijn via samenwerking met andere kenniscentra en universiteiten nieuwe kenniscentra op te zetten. Het kenniscentrum ISAPP dat we recent met Shell en de TU Delft hebben opgericht om het onderzoek naar Smart Fields te bundelen, is daar een voorbeeld van. Ik zie verder veel in programmatische afstemming, dat werkt beter dan je energie in reorganiseren te steken.’

 

Laat de nieuwe structuur ook zien wat TNO niet meer zal doen?

‘Energie bijvoorbeeld, dat was vroeger groot bij TNO, dat is zwaar gereduceerd. We doen alleen aan energie als dit relevant is voor andere activiteiten, bijvoorbeeld energiezuinige gebouwen

bij TNO Bouw. De meeste instituten gaan in hun geheel op in een van de kerngebieden. Twee instituten worden opgesplitst. Van TNO Milieu Energie en Procesinnovatie in Apeldoorn wordt milieu ondergebracht bij het nieuwe kerngebied ruimte en infrastructuur. Procesinnovatie gaat naar kwaliteit van leven als het de voedselsector betreft, en naar industrie en techniek als het andere processen betreft. TNO Strategie en Beleidsstudies wordt gesplitst en ondergebracht bij de relevante kerngebieden.’

 

Wordt er verhuist op 1 januari?

‘Er zijn vijf nieuwe directies benoemd die hier Delft hun hoofdzetel hebben. Maar ze werken natuurlijk in de praktijk ook op locatie. Industrie en techniek zit in Eindhoven en Delft. Kwaliteit van leven in Hoofddorp, Leiden en Zeist. Er moet dus veel gereisd worden, maar het verhuizen van mensen en relatief nieuwe laboratoria was geen alternatief.’

 

De interne efficiency en productiviteit moet volgens het kabinet ook aangepakt worden. Wat zien we daarvan terug in de nieuwe structuur?

‘De overhead van vijftien instituten is hoger dan die van vijf. Daar is dus voordeel te behalen. De huidige capaciteit gaan we aanpakken. Vergeet niet dat we ten opzichte van vorig jaar al met 150 fte’s minder werken. Als ik zie wat de kerngebieden aan plannen hebben gepresenteerd dan verwacht ik dat we over drie jaar de omzet van 2003 met circa tien procent minder mensen kunnen draaien dan in 2003. Dat zit overigens niet alleen in de overhead maar ook in het benoemen van activiteiten die hun langste tijd hebben gehad. Of het onderbrengen in het private TNO als spin-off. Het creëren van vernieuwende technostarters is een van onze prioriteiten.’

 

TNO is niet meer log en traag vanaf 1 januari?

‘Het feit dat we een half jaar na Wijffels onze plannen kunnen laten zien terwijl anderen, die ook stevig aan de slag moesten, zich nu nog aan het oriënteren zijn, laat naar mijn mening zien dat TNO flexibel en slagvaardig kan zijn. Dat er wat moest veranderen wordt ook breed gedeeld in de organisatie.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!