Nieuws

Verdubbeling capaciteit hr-avi

Met de ingebruikname de afgelopen week van twee nieuwe ketels, kan de hoogrendements-afvalverwerkingsinstallatie (hr-avi) van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam jaarlijks anderhalf miljoen ton afval verbranden. Een groot deel van de Amsterdamse huishoudens en bedrijven wordt nu van duurzame elektriciteit voorzien door de verbranding van afval, dat in deze nieuwe hr-avi, een van de modernste ter wereld, met een efficiëntie van dertig procent gebeurt.

De ketels, geleverd door ketelbouwer NEM, bestaan uit duizenden tonnen staal en meten elk zo’n 50 x 13 x 50 m (h x b x l). Kranen storten het afval op roosters onder de ketels, waar het wordt verbrand. De gassen die hierbij vrijkomen, bereiken een temperatuur van ruim duizend graden Celsius en verhitten het water, dat zich bevindt in pijpen die deels de wand van de ketels vormen. De stoom die hierbij ontstaat, drijft een turbine aan die voor elektriciteit zorgt. Ook restwarmte wordt benut voor directe verwarming van huishoudens.

De kosten van de installatie van de twee nieuwe afvalverwerkingslijnen, waar de ketels onderdeel van uitmaken, bedragen vierhonderd miljoen euro.