Nieuws

Verminderde aardgaswinning heeft flinke economische gevolgen

Mischa Brendel | donderdag 10 december 2015
Energie, Beleid & Bedrijfsvoering

  • Halvering gasproductie 2013-2016
  • Economische groei daalt met 1 procentpunt

Sinds mei 2015 voert Nederland meer aardgas in dan uit. Dit is een van de conclusies van het CBS in het rapport De invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie.

Door het fors terugschroeven van de aardgaswinning in Groningen, een maatregel die naar verwachting in de toekomst alleen maar verder zal worden doorgezet, ligt het productieplafond dit jaar met 30 miljard m3 een stuk lager dan het productieplafond van 53,9 miljard m3 in 2013. In dat jaar besloeg de delfstofwinning nog 3,4 % van de Nederlandse economie en was de aardgaswinning middels aardgasbaten goed voor 9,8 % van de rijksinkomsten.

Op basis van de beschikbare gegevens concludeert het CBS dat de toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning, die daalde van 3,4 % van het bbp in 2014 naar 2,6 % in 2015, waarschijnlijk verder zal afnemen, wat nog minder inkomsten aan aardgasbaten voor de rijksoverheid betekent.

Daling van € 10 miljard

Volgens prof.dr.mr. Catrinus Jepma, hoogleraar energie en duurzaamheid aan de faculteit economie en bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het effect van de dalende binnenlandse gasproductie zowel op korte als lange termijn ‘redelijk substantieel, zowel voor de Nederlandse economie in zijn totaliteit als voor de rijksfinanciën’, De afname in gaswinning, in combinatie met de dalende gasprijzen en het vergoeden van de bevingsschade in Groningen, leiden volgens hem tot een inkomstendaling uit aardgasbaten van circa € 15 miljard in 2013 naar zo’n € 5 miljard in 2016, waarbij hij de kanttekening maakt dat 2013 een piekjaar was. Bovendien zou de aardbevingsschade en daarmee de compensatiegelden nog wel eens veel groter uit kunnen vallen, stelt Jepma, waardoor de bijdrage van het aardgas aan de rijksinkomsten verder afneemt.

De druk op de economische groei is volgens Jepma ook substantieel: ‘De te verwachten halvering van de Groningenproductie over 2013-2016 betekent ruwweg een daling van de groei met 1 procentpunt; door de prijsdaling is dit effect waarschijnlijk nog wat groter.’

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW