Verzorgingshuis op waterstof | Technisch Weekblad
Nieuws

Verzorgingshuis op waterstof

Gassen- en chemieproducent Air Products wil eind 2006 verzorgingshuis Swinhove in Zwijndrecht aansluiten op een industriële pijpleiding voor waterstof. Dit als energiedrager voor een brandstofcel die de tweehonderd bewoners van warmte en elektriciteit voorziet.

Zwijndrecht – Voor Pim Meyboom, business manager Rotterdam van Air Products Nederland, is het zonneklaar: de infrastructuur in de regio Rotterdam is zeer geschikt voor grootschalige waterstofprojecten. Zeker als het gaat om de energievoorziening va bijvoorbeeld flats, utiliteitsgebouwen, kantoren en woonwijken. Air Products bezit wereldwijd zestig waterstoffabrieken die jaarlijks 1,5 miljoen ton produceren.

Daarvan staan er drie in het Rotterdamse industriegebied: twee in de Botlek, één in Pernis. Meyboom: ‘Deze waterstoffabrieken hebben een productiecapaciteit van 250 ton per jaar. Via brandstofcellen of warmte/krachteenheden kunnen we daarmee 250.000 huishoudens van warmte en elektriciteit voorzien.’ De huidige productie is echter bestemd voor de raffinaderijen, (petro)chemische bedrijven en voedingsmiddelensector in het gebied.

De geproduceerde waterstof vindt zijn weg naar de afnemers via een industriële pijpleiding die eveneens eigendom is van Air Products. De corridor uit 1988 verbindt Rotterdam-Europoort met Zwijndrecht, een afstand van vijftig kilometer. Ir. Mark Elderman, senior energie-adviseur van Te bodin: ‘Ons ingenieursbureau heeft destijds het basis en detailontwerp voor de pijpleiding gemaakt. Voorts hebben we het afgelopen jaar voor Air Products een haalbaarheidstudie uitgevoerd naar geschikte locaties om woningen, flats, kantoren en utiliteitsgebouwen aan te sluiten.’ Volgens Meyboom hebben grootschalige projecten in dichtbevolkte gebieden meer kans van slagen dan kleine demonstratieprojecten in dunbevolkte gebieden. Vanwege de nabijheid van twee miljoen inwoners en de bestaande infrastructuur kan in Rotterdam een waterstofproject tweetot vijfmaal goedkoper worden uitgevoerd.

Uit het haalbaarheidsonderzoek van Tebodin bleek dat er tien tot vijftien geschikte locaties langs de pijpleiding zijn. Hiervan kwam verzorgingshuis Swinhove in Zwijndrecht als beste uit de bus. Mey boom: ‘De directie stond positief tegenover een brandstofcel met aansluiting op de waterstofleiding. Het complex ligt bovendien op steenworp afstand va die transportverbinding. Daarnaast heeft men het centrale ketelhuis onlangs vernieuwd. Met tweehonderd bewoners is er voldoende energievraag.’

Het is de bedoeling dat er volgend jaar naast het ke telhuis een brandstofcel wordt geplaatst. Hiervoor is een tie-in (aftakking) nodig vanaf de hoofdleiding, waarbij de druk via een reduceerstation naar beneden gaat van 40 naar 0,2 bar. Het type brandstofcel zal afhangen van de aanbestedingsfase die dit najaar van start gaat.

Meyboom: ‘We denken aan een installatie van 100 kW elektrisch en 80 kW thermisch. Een mogelijkheid is een PEM-brandstofcel (polymer exchange membrane).’ Eind 2006 moet de brandstofcel in bedrijf gaan.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!