Nieuws

Vingerafdruk tegen piraterij

Bayer Technology Services heeft een techniek ontwikkeld om productpiraterij tegen te gaan. Met Protexxion, zoals de techniek heet, wordt het oppervlak van een product met een laser gescand. Het difffuus verstrooide licht wordt opgenomen door fotodioden. Daaruit ontstaat een interferentiepatroon dat gedigitaliseerd wordt opgeslagen. Na verkoop van het product kan de klant dit proces ook uitvoeren en de digitale vingerafdruk vergelijken met die opgeslagen in de databank van de producent.

Bayer heeft met Protexxion dit jaar de Hermes Award gewonnen, de jaarlijkse technologieprijs van de Hannover Messe. Er lopen pilotprojecten bij verschillende bedrijven.

Duitse machinebouwers klagen steen been over namaak van hun producten. Volgens dr. Martin Friedrich van Bayer Technoly is Protexxion goedkoper dan het aanbrengen van een rfid-chip en niet te kopiëren, zoals bij bijvoorbeeld een barcode wel kan.