‘Vleugje idealisme’ in Oosterscheldekering | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Vleugje idealisme’ in Oosterscheldekering

De Oosterschelde heeft afgelopen week een duurzame upgrade ondergaan: Tocardo en Huisman plaatsten vijf getijdeturbines – samen goed voor 1 MW vermogen – in een van de zeventig openingen in de dam.

De vijf direct-drive turbines zitten in met een grote ophangconstructie van zo’n 50 m bij 20 m aan elkaar vast en zijn in één keer geïnstalleerd. De turbines hebben een bladontwerp met een omkeermechanisme zodat zowel uit eb als vloed energie kan worden opgewekt zonder de turbine om te hoeven keren.

Niet alleen de opbrengst van de turbines zal worden bekeken, maar ook naar effecten op de doorlaatbaarheid, natuur en visserij. Naast turbine-ontwikkelaar Tocardo heeft installateur Huisman zich financieel aan het project verbonden, deels omdat het commerciële kansen ziet voor getijde-energie en deels uit ‘een vleugje idealisme’, aldus Huismans cto Joop Roodenburg.

De investeringen komen verder van een EU-stimuleringsfonds en de Provincie Zeeland; verschillende andere bedrijven en instanties dragen hun kennis bij.