Vuilnis energiebron voor 58.000 huishoudens | Technisch Weekblad
Nieuws

Vuilnis energiebron voor 58.000 huishoudens

Begin januari is in Brazilië het grootste stortgasproject ter wereld opgeleverd. Arcadis en Van der Wiel Stortgas spelen een belangrijke rol.

o Paulo – Op de enorme vuilstortplaats Bandeirantes bij São Paulo heeft de Nederlands-Braziliaanse joint-venture Biogas het grootste stortgasproject ter wereld opgeleverd. Het gaat om de winning van 12.000 m3 biogas per uur.

Dit gas komt vrij door rot ting van organisch afval en draagt bij aan het broeikaseffect. Het stortgas bestaat grotendeels uit methaan (CH4), dat na droging geschikt is als brandstof voor gasmotoren. Speciaal voor het project heeft het Braziliaanse Unibanco een elektriciteitscentrale laten bouwen die bestaat uit 24 Caterpillar gasmotoren van 925 kW, samen dus een vermogen van 23 MW. Deze gasmotoren leveren elektriciteit aan het 13,8 kV middenspanningsnet. Arcadis Logos, dat sinds 1999 onderdeel uitmaakt van het Nederlandse ingenieursbureau, heeft het projectontwerp en het projectmanagement verzorgd.
De twee andere partners zijn het Nederlandse bedrijf Van der Wiel Stortgas BV en de Braziliaanse aannemer Heleno Fonseca Constructéchnica. Van der Wiel uit Drachten verzorgde de engineering voor de onttrekking van het stortgas en de centrale ontvangstinstallatie waar het biogas via koeling en droging geschikt wordt gemaakt voor de gasmotoren. Van der Wiel heeft in Nederland en België ongeveer 75 stortinstallaties gebouwd.

 

Zwavel

‘In Nederland moeten we het stortgas nog wel eens reinigen van zwavel, maar dat is hier niet nodig’, verduidelijkt bedrijfsleider Frits Welling. ‘We onttrekken in São Paulo het stortgas via onderdruk aan de afvalberg. Vervolgens persen we het met een overdruk van 250 millibar naar de behandelingsinstallatie.’ Hier wordt het stortgas afgekoeld en gedroogd.

Met een totale oppervlakte van 140 hectare en een gemiddelde hoogte van 90 meter is Bandeirantes één van de grootste vuilstortplaatsen van Zuid-Amerika. Woordvoerder Marc Lamers van Arcadis: ‘Deze stortplaats is zo’n dertig jaar geleden aangelegd en zal waarschijnlijk over twee jaar worden gesloten. Dan bedraagt de hoogte ongeveer 120 meter. Uit deze afvalberg kunnen we heel wat stortgas onttrekken. Omdat de energiemarkt in Brazilië is geliberaliseerd, is het voor ons heel interessant om een concessie voor de winning van stortgas te bezitten.’ Arcadis en Van der Wiel denken in São Paulo jaarlijks zo’n 170 miljoen kilowattuur elektriciteit te produceren, voldoende voor zo’n 58.000 huishoudens.

Dat de bouwtijd slechts drie maanden bedroeg, kwam volgens Lamers doordat een deel van de infrastructuur al gereed was. Als concessiehouders hebben Arcadis Logos, Heleno Fonseca Constructechnica en Van der Wiel Stortgas al eerder een netwerk van 43 km aan HDPE-kunststofleidingen aangelegd om het stortgas naar 240 gasbronnen te transporteren. Het totale project kost 3,5 miljoen euro. Daarvoor mag Biogas twaalf jaar het stortgas leveren aan de naburige elektriciteitscentrale, goed voor 32 miljoen euro. Arcadis Logos en Van der Wiel onderzoeken andere geschikte stortplaatsen in Brazilië en de rest van ZuidAmerika.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!