Waar mag ik vliegen met een drone? | Technisch Weekblad
Nieuws

Waar mag ik vliegen met een drone?

| woensdag 25 december 2019
Vervoer & Logistiek

Drones worden op steeds meer plekken verkocht en het aantal hobbygebruikers neemt snel toe. Naar schatting zijn er in Nederland nu zo'n 100.000 recreatievliegers. Net als professionele dronevliegers moeten amateurs zich aan allerlei regels houden. Zo moeten ze hun drone altijd kunnen zien, mogen ze niet in het donker vliegen en niet hoger dan 120 meter gaan. Ook zijn er in heel Nederland no-flyzones, waar drones niet mogen vliegen omdat er bijvoorbeeld een luchthaven in de buurt is.

Huidige regels
Verkopers zijn nu niet verplicht om consumenten te melden wat ze wel en niet met hun drone mogen doen. Omdat ze voor privégebruik geen vergunning hoeven aan te vragen, krijgen ze hier ook geen theorieles over. De regeling modelvliegen geeft de regels aan voor het recreatieve drone gebruik:

 • Een particuliere drone mag inclusief lading niet zwaarder zijn dan 25 kilogram. 
 • Er mag niet gevlogen worden boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing en gebieden rondom vliegvelden en andere no-flyzones. 
 • Er mag niet hoger dan 120 meter gevlogen worden.
 • De drone moet altijd zichtbaar blijven voor de operator en er mag niet in het donker gevlogen worden.
 • Er moet altijd voorrang gegeven worden aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters en zweeftoestellen.
 • Er mag voor privégebruik luchtopnamen gemaakt worden indien rekening gehouden wordt met de privacy rechten van anderen.

Voor het recreatief vliegen met een drone is een verzekering niet verplicht, maar wel belangrijk. Niet alle WA-verzekeringen dekken schade die met een drone is toegebracht. Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen.

Europese regels
Vanaf juni 2020 worden de huidige nationale regels voor dronevliegen vervangen door het Europese stelsel van regels. Deze moeten er voor zorgen dat de dronesector zich verder kan ontwikkelen, terwijl de veiligheid van mensen op de grond en ander luchtverkeer gewaarborgd is. De wijzigingen zijn beknopt als volgt:

 • Drones dienen verplicht te worden geregistreerd.
 • Een theoriediploma wordt verplicht bij drones zwaarder dan 250 gram.
 • De maximale vlieghoogte van 120 meter blijft.
 • Vliegen bij nacht wordt toegestaan.
 • Opheffing verschil in professionele en recreatieve vliegers.
 • Minimumleeftijd gaat naar 16 jaar in plaats van 18 jaar.

Eén van de grootste veranderingen is dat het onderscheid tussen recreatieve vliegers en professionals komt te vervallen. Een tweede verandering is dat drone-vluchten ingedeeld worden in verschillende risico-categorieën. Het merendeel van de dronevliegers zal terecht komen in de Open categorie.