Warmtepomp voor 20.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein | Technisch Weekblad
Nieuws

Warmtepomp voor 20.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein

Eneco en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden realiseren bij de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Overvecht de grootste warmtepomp van Nederland. De pomp maakt onderdeel uit van een aquathermie-installatie die vanaf eind 2023 circa 20.000 huishoudens in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein van duurzame warmte zal voorzien.

De waterzuiveringsinstallatie zuivert dagelijks zo’n 65 miljoen liter afvalwater. Doordat het water afkomstig is van douches, wastafels, wasmachines, vaatwassers en bedrijven heeft het in de zomer een temperatuur van ongeveer 24 graden en in de winter een temperatuur van ongeveer 12 graden.

Met een warmtewisselaar en de warmtepomp wordt daarmee het water van het warmtenet op een temperatuur van 75 graden gebracht. Om continu te kunnen beschikken over voldoende warmte realiseert Eneco ook een buffervat van ongeveer 18 meter hoog en 18 meter breed en een inhoud van 5 miljoen liter water. Om de aquathermie-installatie aan het warmtenet te koppelen, wordt een nieuwe warmteleiding van 600 meter aangelegd.

De warmtepomp heeft een thermisch vermogen van 25MW. Jaarlijks levert de installatie dan 583.000 GJ aan warmte aan het stadswarmtenet. Dit is voldoende om circa 20.000 woningen te voorzien van duurzame warmte. Dat is zo’n 15% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet van Utrecht en Nieuwegein.

Het warmtepompgebouw zelf gaat ook energie opwekken doordat het wordt voorzien van 177 zonnepanelen die samen jaarlijks 40.000 kWh aan energie opleveren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 13 huishoudens.

“Aquathermie is een duurzame warmtebron met veel potentie, zonder de bezwaren van wind- en zonne-energie”, zegt Els Otterman, bestuurslid van De Stichtse Rijnlanden. “Maar liefst 40% van de woningen en bedrijfsgebouwen in onze regio kunnen  we verwarmen met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater.”

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!