Waterbouwers aan de slag met Deltabeslissingen | Technisch Weekblad
Nieuws

Waterbouwers aan de slag met Deltabeslissingen

  • In 2017 nieuwe watertoets
  • 40 % duurzame energie

Tegelijk met de vorige week geopenbaarde rijksbegroting ging het Deltaprogramma 2016 van start. Na jaren van voorbereiding is het nu tijd voor uitvoering, tot grote tevredenheid van onder meer de waterschappen. Die ‘staan in de startblokken’, zei voorzitter van de Unie van Waterschappen, Peter Glas.

In het Deltafonds is € 1,2 miljard gereserveerd om het werk, voortvloeiend uit de vijf Deltabeslissingen, te realiseren. Waterveiligheid is de beslissing die de waterschappen het meest raakt: eind dit jaar gaat het voorstel voor wijziging van de Waterwet, met daarin de nieuwe risiconormen, naar de Tweede Kamer. De waterschappen moeten ook nog dit jaar hun beheerplannen hebben bijgewerkt. In 2017 volgt de nieuwe watertoets, waarbij de inspecteurs het nieuwe toets- en ontwerpinstrumentarium hanteren.

De waterschappen stellen dat – terwijl zij de dijken verhogen – ook een oorzaak voor het grotere overstromingsrisico moet worden aangepakt: zeespiegelstijging door klimaatverandering. Zelf stellen de waterschappen zich ten doel in 2020 voor 40 % in hun energieverbruik te voorzien door die zelf op te wekken uit duurzame bron. Bijvoorbeeld uit biogas van de afvalwaterzuiveringen, wat nu al goed is voor meer dan 100 miljoen m3 per jaar.

Naast drie algemene Deltabeslissingen (waterveiligheid, beschikbaarheid zoetwater, klimaatrobuust bouwen), gelden er nog twee voor specifieke gebieden, de IJsselmeer-randmeren en de Rijn-Maasdelta.

Laatstgenoemde is nog het meest complex. De risico’s bij hoogwater op de rivieren en op zee, zijn groot. Grote meren kampen met slechte waterkwaliteit. Het Deltaprogramma houdt de Nieuwe Waterweg open, dus er komt geen dam of sluizen bij Hoek van Holland. Wél komt er een nieuwe beweegbare Maeslantkering in 2070, als de huidige zijn levensduur gehad heeft. 

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!