Nieuws
FloodControl Ijkdijk Bas Jonkman

Waterbouwers evalueren tien jaar IJkdijk

Op 29 september hadden zich zo’n 140 waterbouwers in Fort Vorden verzameld om tien jaar ervaring van stichting Floodcontrol IJkdijk te evalueren. Een van die waterbouwers was Bas Jonkman, hoogleraar integrale waterbouwkunde aan de TU Delft. Hij ziet in elke (bijna) doorgebroken waterkering waar ook ter wereld een ijkdijk, zo gaf hij daar te kennen.

In Nederland hebben onderzoekers op enkele locaties dijken vol met sensoren laten bezwijken, maar Jonkman wil met zijn Safe Levee-programma met partners in onder meer Duitsland en de VS ook elders doorbraken analyseren. ‘Je kan wel hier een IJkdijk bouwen, proeven in het lab doen en je modellen testen, maar de échte informatie haal je uit échte overstromingen’, aldus Jonkman. ‘Dus we kijken naar New Orleans in 2005, naar de Franse kust in 2010, de tsunami in Japan en de rivieroverstromingen in Thailand in 2011, en die van de Elbe in Duitsland in 2013.’

Dijken begeven het doordat het hoge water over de kruin slaat en materiaal aan de landzijde wegspoelt, of doordat de hoge waterdruk aan een kant de dijk opzij duwt, omdat piping (doorsijpelend water) de basis heeft ondergraven.

Jonkman en de zijnen verzamelen alle beschikbare data over de doorbraken om de faalmechanismen precies na te rekenen en de modellen weer te herijken. Data komen zowel van sensoren in en om de dijk als van drones erboven en van satellieten. Satellietwaarneming om verticale en horizontale vervormingen in een dijk te monitoren, is in opkomst.

Jonkman kan in Delft in zijn eigen mini-proefpoldertje allerlei tests doen, bijvoorbeeld van tijdelijke opblaasbare waterkeringen waar vooral Britten de risico’s mee te lijf willen gaan. Als echte proef pleit hij ervoor om, als straks de Hedwigepolder ontpolderd wordt, een dijkdoorbraak van de Westerschelde met alle mogelijke middelen te monitoren. ‘Het is een grote zeedijk, er is een fors getij en je hebt aardige waterstanden.’

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW