Wieringen wordt weer een eiland | Technisch Weekblad
Nieuws

Wieringen wordt weer een eiland

Met het tekenen van een intentieovereenkomst is de aanleg van het nieuwe randmeer rond Wieringen, het zogenaamde Lago Wirense, weer een fase verder.

Haarlem – De overeenkomst werd op het provinciehuis in Haarlem gesloten tussen de provincie Noord Holland, de gemeenten Wieringen en Wieringermeer en het consortium Lago Wirense, bestaande uit Boskalis, VolkerWessels Vastgoed en Witteveen+Bos.

Directeur H. Webers van Witteveen+Bos over de betrokkenheid van zijn bureau bij dit grote publiekprivate ontwikkelingsproject: ‘Wij zijn als ingenieursbureau de adviseur binnen het consortium. Ons bureau levert de technische en financiële ondersteuning bij de uitwerking van het ontwerp en de verdere plannen.’

De provincie wil de kop van Noord Holland een impuls geven door rond het oude eiland Wieringen een groot recreatiegebied aan te leggen, waar huizen gebouw worden en nieuwe waterpartijen ontstaan.

Op de vraag hoeveel randmeer er gegraven moet worden, antwoordt M. Grimm, bij Witteveen+Bos verantwoordelijk voor wa terkwaliteit en ecologie, dat ‘er niet zoveel gegrave hoeft te worden. Het gaat meer om de aanleg van een dijk ten zuiden van Wieringen in de Wieringermeer. Het is meer een kwestie van aanvullen tussen de dijk en eiland. Daar waar nodig zal voor vaardiepte of recreatie lokaal verdiept worden, maar dat zijn geen kuubs van betekenis.’

Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. ‘Dat betekent dat je geen grond per as of per schip buiten het plan gebied hoeft te vervoeren. Wat we nodig hebben voor dijkaanleg en eilanden in het gebied om huizen op te bouwen wordt in de directe omgeving gewonnen. Als we die van buiten het project hadden moeten halen en ook stortbestemmingen zou moeten regelen, loop je tegen echt hele hoge kosten aan. Dat vermijden we op deze manier’, aldus Grimm.

Het ontwerp van het consortium waar Witteveen+Bos in deelneemt, won vorig jaar onder de naam Lago Wirense de ontwerpwedstrijd voor dit gebied.

De partijen hebben tot half april de tijd om de ‘visie van de betrokken partijen uit te werken tot een globaal planconcept met begroting.’ Daarna wordt gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) waarbij rechtspersonen in het leven kunnen worden geroepen die bijvoorbeeld uitgifte van huizen en aankoop van grond mogen doen. Webers geeft aan dat de SOK eind 2005 zijn beslag krijgt.

 

www.wieringerrandmeer.nl

www.witteveenbos.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!