Wiskunde helpt industrie verder | Technisch Weekblad
Nieuws

Wiskunde helpt industrie verder

Wat is de optimale route om hoogspanningsmasten aan te leggen? Hoe kan een nieuw type mri-scan zo efficiënt mogelijk worden toegepast? Dit waren enkele vragen tijdens de bijeenkomst Wiskunde en Industrie, die ditmaal werd gehouden aan de Universiteit Utrecht (UU).

Het jaarlijkse evenement trekt wiskundigen van over de hele wereld naar zich toe. Ze buigen zich een week lang over een probleem dat is aangedragen door een bedrijf. Hoewel deze bedrijven vaak zelf wiskundigen in dienst hebben, kan een blik van iemand van buitenaf vaak helpen, vertelt dr. Tobias Müller van de UU, die dit jaar voorzitter is van de projectweek. ‘In elk groepje zitten zo’n zes tot tien wiskundigen: een heleboel brain­power. Je met frisse blik buigen over een probleem levert vaak nieuwe invalshoeken op.’ Hij wijst erop dat deze projectweek precies het soort samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit is waar de overheid de laatste jaren zo op hamert. ‘Grappig is dat we al zo’n veertig jaar met deze formule werken.’

De circa zestig wiskundigen, van masterstudent tot hoogleraar, konden dit jaar kiezen uit een zestal onderwerpen, waarbij er gestuurd wordt op een eerlijke verdeling. Vervolgens presenteren de bedrijven op de eerste dag van de projectweek kort hun probleem. De rest van die dag trekken de afzonderlijke groepen wiskundigen zich samen met medewerkers van de betreffende bedrijven terug om dieper in het probleem te duiken, waarbij hun documenten, data en extra informatie worden geleverd, totdat ze denken voldoende te hebben om met het probleem aan de slag te gaan.

Een van de ingezonden problemen was afkomstig van de Britse Network Mapping Group. Zij willen op basis van geografische gegevens de optimale route van hoogspanningsmasten kunnen berekenen. Daarbij moeten de wiskundigen niet alleen rekening houden met de kosten, maar ook met bijvoorbeeld de locaties van omwonenden. ‘We hebben ons zelf natuurlijk ook over het probleem gebogen, maar bij ons model kwamen er vreemde routes uit’, vertelt Christopher Williams, senior ontwikkelaar bij NM Group. Via contacten met een wiskundige bij Leeds University hoorde het bedrijf van Wiskunde en Industrie en besloot het probleem hier voor te leggen. Met succes, zo blijkt. Williams: ‘De groep die zich met ons probleem bezighield, heeft een algoritme ontwikkeld waarmee wij aan de slag kunnen. Ik ben erg onder de indruk van de snelle oplossing die ze hebben geleverd.’

Ook dr.ir. Sebastien Blachere, senior onderzoeker van SKF, is erg te spreken over de samenwerking. SKF is een internationaal leidende leverancier van kogellagers en zocht de optimale manier om de levensduur van deze kogellagers te kunnen voorspellen. Hierbij zijn verschillende tests mogelijk, maar tijd en kosten spelen een belangrijke rol. Blachere: ‘Het testen is duur, want het duurt lang. De slijtage aan de kogellagers verloopt namelijk langzaam. We zochten een optimale combinatie tussen een zo kort mogelijke duur van verschillende tests en een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid van de resultaten. Een bijkomende complicatie is in welke volgorde je de tests het beste uit kan voeren.’ Statistiek was hier de sleutel en ook voor dit probleem wisten de wiskundigen het bedrijf een stuk dichter bij een oplossing te brengen. Ook ziet Blachere genoeg mogelijkheden om in de toekomst weer samenwerking op te zoeken, bijvoorbeeld door het aanbieden van stageplaatsen.

Weer een ander vraagstuk kwam van Philips via het UMC Utrecht bij de projectweek terecht. Philips heeft een nieuwe mri-techniek ontwikkeld die met minder data toch betrouwbare beelden oplevert, waardoor er kortere scans nodig zijn. Hun vraag was of er met nog minder data nog steeds een betrouwbaar beeld gefabriceerd kan worden. ‘We hebben gesleuteld aan de transformaties die magnetische beelden omzetten in data’, vertelt dr. Alessandro Sbrizzi, postdoc bij het UMC Utrecht. ‘Onze resultaten zijn veelbelovend en we hebben zelfs een simulatie gemaakt voor de theoretische onderbouwing van ons algoritme.’

Op de laatste dag van de projectweek presenteerden de verschillende groepen hun bevindingen aan elkaar en aan de bedrijven, die allen erg enthousiast waren. Müller: ‘Elke groep schrijft ook nog een kort artikel over hun resultaten.’ Deze artikelen worden gebundeld in een boekje en onder alle deelnemers verspreid.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!