WRR: ‘We hebben digitale terpen en brandgangen nodig’ | Technisch Weekblad
Nieuws

WRR: ‘We hebben digitale terpen en brandgangen nodig’

Nederland is als een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld onvoldoende voorbereid op digitale rampen door fouten of aanvallen. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar recente rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’.

‘Het huidige beleid is vooral gericht op preventie, niet op omgang met calamiteiten,’ zegt Corien Prins voorzitter van de WRR. En dat terwijl de vraag al lang niet meer is of programmeerfouten en cyberaanvallen te voorkomen zijn, maar wanneer er grote problemen zullen optreden. Vorige week nog werden de persoonsgegevens van vrijwel alle Ecuadorianen buitgemaakt door hackers dankzij een foutief geconfigureerde database.

Nederland zou volgens de WRR dan ook meer moeten oefenen met scenario’s waarin cascade-effecten optreden die de sectoren waarbinnen veiligheidsbeleid is georganiseerd overstijgen. Organisaties moeten kunnen terugvallen op analoge processen of anders op alternatieve digitale processen. Volgens de WRR zijn de digitale equivalenten van ‘terpen en brandgangen’ nodig. Daarbij moet niet alleen gelet worden op sectoren die worden geclassificeerd als vitaal (met mogelijk meer dan € 50 miljard schade, 10.000 doden of ernstig gewonden of 1 miljoen mensen met ernstige problemen), maar ook naar sectoren die grote invloed op andere sectoren hebben. Al 8 jaar geleden bleken incidenten in telecom en internet samen al evenveel cascade effecten te hebben als de doorgaans als allervitaalst beschouwde energiesector.

Lastig is dat door privatisering en specialisatie de overheid voor digitale veiligheid van bedrijven afhangt. Zo zijn in 2011 na de Diginotar-hack slechts grotere problemen voorkomen door de vrijwillige medewerking van Vasco en Microsoft. Hiervoor zouden duidelijkere regels moeten komen.

Gevraagd wat burgers zelf kunnen doen om beter bestand te zijn tegen grote digitale ongelukken, antwoordt Prins van de WRR bij de presentatie van het rapport met een wedervraag: ‘Mag ik de handen zien van iedereen die op dit moment contant geld op zak heeft?’ Minder dan een kwart. ‘Nou, dat dus,’ besluit Prins.