Zon oogsten op zee | Technisch Weekblad
Nieuws

Zon oogsten op zee

Mischa Brendel | vrijdag 13 december 2019
Energie, Maritiem & Offshore

Op 10 december kondigde Oceans of Energy aan de eerste drijvers van ’s werelds allereerste zonnefarmsysteem op zee ter wereld op de Noordzee geïnstalleerd te hebben. Het systeem voor de Nederlandse kust heeft momenteel 8,5 kW geïnstalleerd vermogen; de komende tijd wordt dit uitgebreid naar 50 kW voor een pilot die een jaar lang gaat draaien. De drijvers zijn eind november geïnstalleerd en hebben al met succes energie opgewekt. Ook hebben ze de eerste stormen al doorstaan. Oceans of Energy wil het modulaire systeem uiteindelijk uitbreiden tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 MW.

‘Met alle mogelijke zon en wind op land, plus het maximum aan wind op zee, halen we nauwelijks de helft van onze energiebehoefte’, zo stelt Oceans of Energy op basis van eigen onderzoek. Zonne-energie opgewekt op zee kan met het gebruik van slechts 5 % van de Nederlandse Noordzee echter zelfstandig in de helft van de Nederlandse energiebehoefte voorzien, aldus het onderzoek.

De zonnefarm is onderdeel van het in 2017 gestarte project Zon op Zee, een samenwerking tussen zes Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die de potentie van dergelijke systemen onderzoeken. Zo willen ze onder meer onderzoeken of het rendabel is om zonnefarmsystemen tussen offshore windmolens te installeren. Op deze manier wordt het probleem van een gebrek aan ruimte op Nederlandse bodem voor zonnepanelen omzeild. Bovendien kunnen de drijvende panelen dienen als veilige plekken voor jonge vissen.

Het systeem kan wereldwijd veel baat opleveren: circa de helft van de mensen op aarde woont in kustgebieden.