Zonlicht zet CO₂ om naar methaan | Technisch Weekblad
Nieuws

Zonlicht zet CO₂ om naar methaan

Jacques Geluk | dinsdag 7 mei 2019
Energie, Chemie & Materiaalkunde, Onderzoek & R&D

Zonlicht is direct te gebruiken als ‘brandstof’ voor het aandrijven van chemische processen. TNO en de Belgische Universiteit Hasselt ontwikkelden het innovatieve concept dat dit mogelijk maakt.

Bij lage temperatuur en met zonlicht als duurzame energiebron is CO₂ om te zetten naar de brandstof methaan, zo ontdekten zij. ‘TNO heeft in samenwerking met de Universiteit Hasselt een katalysator ontwikkeld die zonlicht op een efficiënte manier invangt en als energiebron beschikbaar stelt voor de omzetting van CO₂ met waterstof naar methaan. Daarbij gebruiken we 55 % van het beschikbare zonlicht, wat buitengewoon efficiënt is in vergelijking met eerder gerapporteerde concepten’, zegt prof.dr. Pascal Buskens namens beide organisaties.’ Deze innovatie kan gelijktijdig bijdragen aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en de vermindering van CO₂-uitstoot.

Voordelen

‘Het is een voordeel dat we de omzetting kunnen aandrijven met zonlicht als enige duurzame energiebron. Verdere voordelen zijn dat we op deze manier het proces bij veel lagere temperatuur kunnen uitvoeren dat wanneer we het met conventionele verwarming zouden doen.’ Conventionele fotokatalysatoren gebruiken in de meeste gevallen alleen het UV-deel van het zonlicht, waardoor een groot deel van het licht ongebruikt blijft en de efficiëntie veel lager is. ‘Daarnaast maken we van het ongewenste afvalproduct CO₂ iets bruikbaars, namelijk methaan, dat als brandstof of chemische bouwsteen kan worden ingezet’, aldus Buskens. ‘We hebben dit concept ontwikkeld binnen het Interreg-project EnOp, dat is gestart 1 september 2016. Dat betekent dat we er nu drie jaar mee bezig zijn.’ De resultaten zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel van prof. Buskens, prof. dr. Marlies Van Bael (Universiteit Hasselt)en hun medewerkers.

Dit concept maakt het mogelijk zeer efficiënt chemische producten en brandstoffen te maken met zonlicht als duurzame energiebron. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of ook farmaceutische producten of synthesegas op deze manier zijn te produceren.