Zonnepaneelvelden in de Sahara | Technisch Weekblad
Nieuws

Zonnepaneelvelden in de Sahara

In de Europese Unie gaan stemmen op voor een ambitieus plan om zonnepaneelvelden te bouwen in de Sahara om Europa van stroom te voorzien.

Wetenschappers van de Europese Unie (EU) zijn van mening dat het aanleggen van grote zonnepaneelvelden in de Sahara de oplossing kan zijn voor de toenemende vraag naar energie voor Europa. Zonnepanelen in de Sahara zouden tot drie keer zoveel stroom leveren als zonnepanelen in Europa, omdat het zonlicht in Noord-Afrika veel intenser is. Deze zonnepaneelvelden zouden elk 50 tot 200 megawatt aan stroom opleveren volgens Arnulf Jaeger-Walden van het Institute for Energy van de Europese Commissie. Deze stroom zou dan via kabels naar Europa vervoerd moeten worden.

Het Sahara-zonnepaneelplan is een onderdeel van een groter plan om een ‘supergrid’ in Europa aan te leggen waarover overtollige stroom van het ene naar het andere land vervoerd kan worden. In Europa zijn veel van deze verbindingen tussen landen al aanwezig. Toch moet er nog flink geïnvesteerd worden om alle landen in de EU op dit supergrid aan te sluiten. Het supergrid moet namelijk bestaan uit direct current (DC) transmissielijnen. Deze verbindingen verliezen minder stroom bij transport over langere afstanden dan de conventionele alternating current (AC) transmissielijnen. De verbinding met de zonnepaneelvelden in de Sahara moet onderdeel worden van dit supergrid. De totale kosten van dit grid worden geschat op circa 45 miljard euro. Dit komt neer op ongeveer 1 miljard euro per jaar tot aan het jaar 2050, waarin het grid af moet zijn. Dit lijkt veel geld (en dat is het ook), maar volgens Jaeger-Walden is dit bedrag laag wanneer er gekeken wordt naar de recente voorspelling van de International Energy Agency dat de wereld in de komende 30 jaar meer dan 28 biljoen euro moet investeren in energievoorzieningen.

Een bijkomend voordeel van stroom uit de Sahara is volgens Jaeger-Walden dat de prijs van stroom voor consumenten hierdoor lager kan uitvallen. Hij denkt dat wanneer zonne-energieopwekking op een dusdanig grote schaal plaatsvindt, de prijs van de stroom zou kunnen dalen tot ongeveer 15 eurocent per kWh. De stroomkosten verschillen echter sterk per land en ook zijn de belastingen en toeslagen in elk land verschillend, waardoor het moeilijk te zeggen is of de schatting van Jaeger-Walden inderdaad goedkoper is dan de huidige stroomprijzen.

Zowel de Franse president Nicolas Sarkozy als de Britse premier Gordon Brown heeft zich positief uitgelaten over het plan voor een supergrid door heel Europa. Hoe de politiek tegenover het plan staat om van de Sahara een telerij van zonne-energie te maken, is echter onbekend. Vreemd genoeg wordt er nergens gesproken over de mogelijke nadelen van deze zonnepaneelvelden. Zo zullen de transmissielijnen van de Sahara naar Europa goed beschermd moeten worden tegen bijvoorbeeld bomaanslagen. En ook de vele zandstormen die de Sahara kent zullen de zonnepaneelvelden geen goed doen. Bovendien trekken veel vogels over de Sahara. Tienduizenden spiegels die de verblindende en kokendhete zonnestralen naar boven kaatsen, zullen de vogels die over deze panelen moeten vliegen niet bepaald goed doen. En ook overvliegende vliegtuigen


Bron: The Guardian

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!