Zonnepark op losse schroeven | Technisch Weekblad
Nieuws

Zonnepark op losse schroeven

De aanleg van het grootste zonnepark in Nederland staat op losse schroeven: De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde op 21 maart dat burgemeester en wethouders van Sappemeer/Midden-Groningen niet bevoegd waren een omgevingsvergunning af te geven.

Ook de gemeenteraad had hierover moeten oordelen. Het plan voor dit zonnepark (320.000 panelen, totaal opgesteld vermogen 103 MW) is het grootste waarvoor ooit SDE+-subsidie is verleend.

Volgens de rechter zijn de belangen van omwonenden al aangetast door gaswinning en zou de plaatsing van zoveel pv-panelen een ‘grote inbreuk op het planologisch regime’ zijn.