Als een gemakzuchtige topsporter de energietransitie in | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse

We gaan pas vanaf 2030 ons best doen


Als een gemakzuchtige topsporter de energietransitie in

Je kunt Sky, het nieuwste energiescenario van Shell, op twee manieren lezen. Je kunt versteld staan van de ongekende snelheid waarmee de energietransitie zich moet gaan voltrekken om de klimaatdoelstellingen van Parijs te bereiken. Of je kunt bedroefd denken: dit is niet genoeg. Beide perspectieven kloppen.

In Sky handelt de mensheid als een topsporter die eerst nog eens rustig een hamburger weghapt en dan in een bovenmenselijke, decennialange sprint zijn achterstand inloopt. De eerste jaren zijn ‘business as usual’. Radicale veranderingen op de korte termijn zijn niet mogelijk omdat er al zoveel geïnvesteerd is in bestaande technologieën en bronnen, schrijft Shell. Menig aandeelhouder zal gerustgesteld zijn.

Pas na 2020 maken overheden stevig beleid. Strenge energiestandaarden, maar vooral: CO2-beprijzing. De CO2-prijs zou vanaf 2030 bijna lineair moeten stijgen naar het astronomische niveau van $ 200 per ton in 2070: tien tot vijftien keer zoveel als nu. Die gigantische prijs is cruciaal om tot negatieve emissies te komen. Vanaf 2050 verwijderen we op een ongekende schaal CO2 uit de atmosfeer door de emissies van opgestookte biomassa onder de grond te stoppen. Vanaf 2070 zuigen we netto jaarlijks 10 gigaton CO2 uit de atmosfeer – het equivalent van een kwart van de huidige wereldwijde uitstoot. De wereld telt dan maar liefst 10.000 ccs-installaties; zonder een enorme CO2-prijs komt dit niet van de grond.

Het is een hachelijke gok, want als die CO2-prijs er over tien jaar niet komt, is het te laat om nog iets anders te doen. Zonder negatieve emissies in de toekomst moeten de emissies direct in een bijna rechte lijn naar vrijwel nul in 2040.

Als deel van de trage start blijft het gasverbruik volgens Shell stijgen tot 2040, waardoor hernieuwbare energie fossiel pas in 2050 inhaalt. In 2070 wekken we vijftig keer zoveel hernieuwbare energie op als nu. Fossiele energie blijft een rol spelen, met name in 'koppige sectoren' als lucht- en scheepvaart, cementproductie en zware industrie. In 2070 is de uitstoot door fossiele energie niet verdwenen en nog steeds een derde van wat het nu is.

Om de groei van wind en zon mogelijk te maken moet het energiesysteem razendsnel elektrificeren: van 20 % van de totale energievraag nu naar de helft in 2070. Het totale stroomverbruik vervijfvoudigt, kernenergie verdrievoudigt. En de hoeveelheid zonne-energie groeit ieder jaar met 20 % naar een derde van de totale energiebehoefte in 2070 als deel van de onvermijdelijke eindsprint door niet direct in actie te komen. Shell ziet zonne-energie veel sneller groeien dan wie ook. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil met bestaande scenario’s, concludeert Glen Peters, onderzoeksdirecteur van het Noorse Center for International Climate Research.

Shell-directeur Ben van Beurden zei twee jaar geleden in Nieuwsuur dat hij 'alles op zal pompen wat hij op kan pompen om aan de vraag te voldoen.' Vorige week bevestigde Shell in zijn Energy Transition Report dat het niet verwacht voorraden te hoeven afschrijven en denkt 80 % van zijn fossiele reserves voor 2030 uit de grond te halen. Het is in lijn met Sky en noopt tot een des te radicalere energierevolutie naderhand. Impliciet zegt Shell: als je bij ons blijft tanken, moet je wel tegelijkertijd op een politieke partij stemmen die serieus werk van klimaatbeleid wil maken. Anders redden we het niet.