Blockchain is vooral op zoek naar vertrouwen | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse

Blockchain is vooral op zoek naar vertrouwen

De blockchain is een cryptografische technologie die twee partijen in staat stelt vertrouwen op te bouwen zonder tussenkomst van een derde die dat vertrouwen waarborgt, zoals een notaris.

Maar de technologie is zo ingewikkeld dat het maar moeilijk is er vertrouwen in te kweken. Dat is zeker ironisch te noemen. Om de mogelijkheden niettemin te onderzoeken ging eerder deze maand de Nationale Blockchain Coalitie van start. Overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven (met name de bank- en energiesector) bundelen daarin hun krachten. Er zijn drie doelen: ontwikkelen van blockchain bouwblokken, realiseren van condities voor het benutten van blockchains en ontwikkelen van kanalen voor de distributie van kennis.

De coalitie ziet mogelijkheden voor Nederland. Er is een sterke digitale infrastructuur. Bovenal is er echter al een sterk internationaal imago van (juridische) betrouwbaarheid, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en financiële dienstverlening. Nederland heeft op dat vlak dus al een voorsprong, die versterkt kan worden door de inzet van nieuwe technologie. De Blockchain is vooralsnog echter een experimentele technologie, waarover weinig expertise bestaat. Dus ligt het voor de hand om de ontwikkeling nationaal aan te pakken. Dan kunnen partijen van elkaar leren.

Vertrouwen

Opvallend is dat de coalitie kiest voor een open innovatiemodel. Ook partijen die later toetreden krijgen volledige toegang tot de verworven kennis. Overigens zijn er al diverse initiatieven op het gebied van blockchains in Nederland, deels academisch, deels gericht op specifieke sectoren. De hoop is dat iedereen zich bij de coalitie aansluit om het nationale leervermogen optimaal te benutten.

In de uitvoering is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten ‘field labs’. Het eerste field lab ging al in januari van start. Techruption in Heerlen gaat onder andere op zoek naar toepassingen in de procesindustrie, die ruim vertegenwoordigd is op de nabije Chemelot campus. In de loop van dit jaar moet in Rotterdam een twee field lab van start gaan, dat zich bezig gaat houden met logistieke toepassingen. Het Rotterdamse Havenbedrijf is een van founding partners van de Nationale Blockchain Coalitie.

Hoewel het technologisch allemaal heel spannend klinkt, ligt de crux uiteindelijk toch in het vertrouwen. Een bij een notaris gedeponeerd contract kun je inzien, een blockchain is uiteindelijk een voor mensen onleesbare verzameling enen en nullen. Je moet maar geloven dat wat de computer uitspuugt, de waarheid is. Dat is niet vanzelfsprekend.

Gevorkt na hack

Ethereum, na Bitcoin de meest gebruikte blockchain-munt, moest al een keer ‘gevorkt’ worden, nadat hackers een zwakte in de cryptografie hadden gevonden en geld begonnen weg te sluizen. Bij zo’n ‘vork’ wordt de tijd terug gezet: alle transacties vanaf een bepaald moment worden nietig verklaard en de keten van transacties gaat daar opnieuw van start. Van de deelnemers in Ethereum ging 85 % akkoord met de vork, maar in het volle besef dat hun blockchain niet zo’n betrouwbare administratie was als ze altijd dachten.

Wereldwijd groeit het enthousiasme voor blockchains nog altijd. Maar in bakermat Amerika – aldus een rapport van KPMG eind vorig jaar – beginnen investeerders al wat nerveus te worden of de beloften ooit waargemaakt zullen worden.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW