Bruinkool als nachtmerrie | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse
Mischa Brendel

Bruinkool als nachtmerrie

De grote contrasten in Duitsland op het gebied van energieopwekking sprongen voor mijn ogen op toen ik twee weken geleden een lang weekend in Leipzig en omgeving doorbracht.

Een autorit van zo’n zeven uur bracht mijn reisgenoten en mij langs kolencentrales, een kerncentrale en enkele van de grootste windmolenparken op land die ik ooit heb gezien. Wat er voor mij echter het sterkste uitsprong was de bruinkoolcentrale bij Weisweiler.

Met de Energiewende heeft Duitsland de Groene Revolutie omarmd: wind- en zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond; kenenergie wordt afgezworen. Alle Duitse kerncentrales worden gefaseerd uitgeschakeld. De Duitse bruinkoolcentrales staan daarmee in schril contrast. Waarom duurzame energie omarmen, terwijl je de meest vervuilende vormen van fossiele energie in stand houdt?

In eerste instantie is Duitsland nog grotendeels afhankelijk van bruinkool: in 2017 waren er nog 43 werkende bruinkoolcentrales, zo meldde Trouw. Het Duitse energieinstituut A.G. Energiebilanzen rekende uit dat vorig jaar maar liefst 148,4 miljard kWh afkomstig was van bruinkool, 22,7 % van de totaal geleverde hoeveelheid elektriciteit (onshore windenergie had een aandeel van 13,4 %; offshore wind 2,7 % en zon 6 %).

Kernenergie is na de ramp in Fukushima taboe in Duitsland. Maar zelfs met de afschakeling van een deel van de Duitse kerncentrales lag het aandeel ervan in de stroommix vorig jaar toch nog op 14,3 %. Dit aandeel wordt de komende jaren minder – en zal uiteindelijk op nul uitkomen – terwijl het aandeel van hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa, waterkracht) zal stijgen. Hoewel dat klinkt als een overwinning voor schone energie, is het tegendeel eerder waar. Want er valt veel aan te merken op kernenergie, maar het feit is dat het een stuk schoner is dan energie opgewekt in bruinkoolcentrales. En het zijn die bruinkoolcentrales die de komende jaren moeten blijven draaien, juist omdat er meer hernieuwbare energie op de markt komt. Hernieuwbare energie is namelijk – tenminste, vooralsnog – onbetrouwbare energie. Dat betekent dat er een vangnet nodig is van betrouwbare energie en Duitsland grijpt daarvoor terug naar bruinkool in plaats van kernenergie.

Op 21 oktober vond in München het Nuclear Pride Festival plaats, een festival waarbij Duitsers pleitten vóór kernenergie. Het sluiten van de kerncentrales leidt volgens hen namelijk tot een grotere afhankelijkheid van fossiele energie. De milieuorganisatie Environmental Progress rekende voor dat wanneer Duitsland de € 508 miljard die het tot nu toe heeft besteed aan zonne- en windenergie had geïnvesteerd in kernenergie, het al volledig onafhankelijk kon zijn van fossiele energie. Ook milieuactivist Mike Shellenberger is een voorstander van kernenergie: ‘Kernenergie is de schoonste, goedkoopste en veiligste manier om stroom te produceren’, zo sprak hij op 19 oktober in het FD en cijfers van diverse internationale bronnen steunen hem in die claim.

Uiteraard zitten er de nodige haken en ogen aan kernenergie. Maar dat geldt net zo goed voor fossiele energie – met name voor de vervuilende bruinkoolcentrales – en hernieuwbare energie. Moeten we fossiele energie vervangen voor kernenergie? Ik weet het niet. Maar laat het in ieder geval niet een onbespreekbaar onderwerp blijven.