CCS terug op de kaart, maar niet voor kolencentrales | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse

CCS terug op de kaart, maar niet voor kolencentrales Premium

Het nieuwe kabinet stelt op het gebied van klimaat- en energiebeleid forse doelen. ‘Parijs’ noopt Nederland om de uitstoot van broeikasgassen te beperken met 49 % in 2030.

Hoe dat verder moet, is te zijner tijd te lezen in het nationaal Klimaat- en Energieakkoord. Maar concreter: in de jaarlijkse uitstoot van zo’n 94 megaton – in 2015 en 2016 – betekent dat een vermindering van 56 megaton CO2. De vier regeringspartijen hebben alvast een uitsplitsing gemaakt per sector. ...

Alles lezen en onbeperkte toegang?

Neem nu een abonnement op TW en geniet van de vele voordelen. Je kan al overal bij voor slechts € 53,50 per jaar (online abonnement)!