Europese R&D-uitgaven groeien, maar vooral in China | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse
JRC

Europese R&D-uitgaven groeien, maar vooral in China

De Europese Unie verwacht dit jaar, net als afgelopen jaar, dat de R&D-uitgaven van Europese bedrijven toenemen met 5,4 %. Dit blijkt uit de cijfers van de meest recente EU R&D Survey, gehouden door het Joint Research Centre (JRC), het wetenschappelijk kennisinstituut van de Europese Commissie. Aan de enquête namen 142 Europese bedrijven deel.

Opvallend is dat het leeuwendeel van die groei in R&D-uitgaven plaatsvindt buiten Europa. Waar de verwachte uitgavengroei binnen de EU geraamd wordt op 4,5 %, ligt die in China en India op 21,3, respectievelijk 11,2 %. In absolute getallen vindt de meeste R&D van deze bedrijven nog steeds plaats in de EU, gevolgd door de VS, maar China is hard op weg om op de derde plek te komen. In 2017 vond 2,6 % van de R&D plaats in China; in 2019 zal dit 3,4 % zijn.

Eerdere JRC-enquêtes wezen uit dat niet de lage loonkosten de hoofdoorzaak van deze snelle stijging aan R&D-uitgaven in China zijn, al moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. Want met name de bedrijven die ook R&D in China verrichten, waarderen het belang van lagere loonkosten een stuk hoger dan bedrijven die uitsluitend binnen de grenzen van de EU opereren. Bedrijven die bovengemiddeld actief zijn op R&D-gebied in China, geven verder aan met name de kwaliteit van onderzoekers en de beschikbaarheid hiervan (beide ruim 85 %) belangrijk te vinden. Ook hechten deze bedrijven meer belang aan toegang tot de markt.

 

Intellectueel eigendom

Wie R&D zegt, moet eigenlijk ook intellectueel eigendom, intellectual property ofwel IP zeggen. En op dat gebied hanteert China een strikt beleid: wil een apparaat, systeem of een andere technische vinding doorgang vinden tot de Chinese markt, dan wordt het in feite helemaal gestript en bestudeerd. En dat terwijl China er openlijk voor uitkomt over enkele jaren de mondiale markt op tal van technologische gebieden wil domineren, iets wat hand in hand gaat met IP.

In die zin komt de Chinese bedrijfsspionage bij ASML dan ook niet als een verrassing, al zullen er veel meer partijen zijn die een bovengemiddelde interesse hebben in de bedrijfsgeheimen van de grootste chipmachinefabrikant ter wereld. Wel laaide hierdoor meteen de discussie op over Huawei, eveneens een Chinees bedrijf, dat Nederland wil helpen het 5G-netwerk uit te rollen.

De eenvoudigste oplossing lijkt een boycot van China en daar wordt in zeker zin wel over gesproken, zo liet Edwin van Buren, Senior Manager R&D Valorisation zich ontvallen tijdens het 3i-Event van TW op 18 april: ‘Wij zitten ook in de WIPO (World Intellectual Property Organization, red.) en daar spreken we ook over dergelijke zaken, maar de praktische uitvoering blijkt lastig.’ Toch neemt het Nederlands scheepsbouwconcern, dat wereldwijd opereert, wel degelijk maatregelen. Van Buren: ‘We nemen bijvoorbeeld geen studenten meer uit China aan.’ Het risico dat die hun opgedane kennis delen met hun overheid, is simpelweg te groot.

China is echter machtig. Te machtig om te negeren en in de toekomst zal die macht alleen maar toenemen, zo verwachten mensen als Van Buren: ‘Over tien jaar domineren zij de markt.’