Idee voor de Centrale Hemweg | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse
Jan Spoelstra

Idee voor de Centrale Hemweg

Met de huidige plannen voor wind- en zonneparken moeten we onderzoeken hoe het energienet stabiel blijft, en overschotten duurzame energie niet afgefakkeld worden.

Dat probleem stond centraal tijdens een van de break-out sessies op de Duurzaamheidsdag van de Nederlandse Orde van Uitvinders op 12 april. Een fraai project van RWE Power, het Duitse Luchtvaart Instituut (DLR) en de Aachen University of Applied Sciences met subsidie van Nordrein Westfalen kwam ter sprake. Onderzoekers gaan kijken of de infrastructuur rondom een kolencentrale, zoals de stoomturbines, transformatoren en hoogspanningslijnen die het land in gaan, een tweede leven kunnen krijgen wanneer de kolenaanvoer stopt.

Wat is het idee? Overschotten aan duurzame energie worden omgezet in warmte, en wel in een grote thermosfles met gesmolten zout. Dat zout haalt temperaturen van 500 tot 600 °C. Vervolgens pompt deze warmteopslag centrale het gesmolten zout via een stoomaccumulator naar een tweede opslagtank met lagere temperaturen. De geproduceerde stoom gaat vervolgens naar de stoomturbines waar weer elektriciteit wordt opgewekt. Een elegante manier om energie op te slaan en aan te spreken wanneer de vraag toeneemt, gebruikmakend van bestaande infrastructuur.

Een deel van de technologie moet uit zonnecentrales komen. Deze vangen zonlicht op met spiegels, die de zonnestraling vervolgens naar een centrale toren kaatsen, waarin het gesmolten zout op temperatuur gebracht wordt. Zo kan de ongeveer € 2 miljard kostende Solana Generating Station (2013) in Arizona na zonsondergang zes uur lang 280 MW leveren. In Andalusië kon in 2013 de Gemasolar-centrale (19,9 MW) bij goed weer 36 dagen lang continu draaien. Deze € 171 miljoen kostende centrale kan zonder zonlicht 15 uur lang stroom blijven leveren.

Er zit dus wel een prijskaartje op energieopslag, ook als je een manier vindt om het niet via batterijen te hoeven doen. Het grootste deel van de kosten zit in de materialen en apparatuur die nodig is om het corrosieve gesmolten zout op te slaan, te verpompen en het accumuleren van stoom. Maar mogelijk drukt de schaalgrootte van een kolencentrale de kosten tot een redelijk niveau.

 

Noodgedwongen afschakelen

Een ander probleem vormen de overschotten aan duurzame energie. Nederland kent deze nog niet, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Duitsland is al zo ver, daar moesten ze in 2018 7 TWh aan windstroom afschakelen, omdat er geen vraag was naar deze energie.

In een tijd waarin we stug door blijven gaan met plannen voor offshore wind en zonne-energie, met een onverminderde capaciteit aan fossiele gascentrales als back-up tot gevolg, moet een definitief duurzaam plan voor grootschalige energieopslag en stabilisatie van het stroomnet nog uitkristalliseren. Wanneer het management van de Centrale Hemweg zich bezint op de toekomst, of overheidsfunctionarissen de kapitaalvernietiging betreffende de sluitende kolencentrales betreuren, moeten ze deze zomer wellicht naar de onderzoekers in die Duitse kolenregio.