Maak kolen ook echt overbodig | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse
Jan Spoelstra

Maak kolen ook echt overbodig

Dik twee weken geleden kwam het ministerie van EZK dan met het 'Voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord'. De termen 'voorstel' en 'hoofdlijnen', wijzen echter niet op grote urgentie. Toch zien we dat veel experts hier goed over hebben nagedacht, en de echte uitdagingen en richtingen waarin we moeten denken staan er goed in verwoord.

Zo sprak Ed Nijpels, voorzitter van de energietafels, tijdens de presentatie van het voorstel over de 'sleutelrol van waterstof' als het gaat om het opvangen van pieken op het stroomnet in elektrolysefabrieken, als energiedrager voor transport en als grondstof voor de industrie.

Verder benoemt het concept klimaatakkoord ook dat de samenwerking met buurlanden belangrijk is en dat de energiemarkt niet bij de grens stopt. Nederland bungelt al jaren onderaan de prestatielijstjes als het gaat om opwekking van duurzame energie, omdat we geen stuwmeren hebben, wij beperkt zijn in ons aantal beschikbare onshore windlocaties, zonnepanelen hier niet optimaal renderen en offshore wind pas recent concurrerend is. Als Nederland in 2030 meer dan 11 GW aan opgesteld offshore windvermogen heeft, hebben we een aardige inhaalslag gemaakt. En als ons land straks een groter aandeel duurzame energie op het grid heeft, kunnen we ook de NorNed-kabel beter inzetten voor uitstootreductie. De stuwmeren aldaar kunnen dan een groter aandeel duurzame energie bij ons inkopen (in plaats van kolenstroom nu); wij kunnen die energie naar gelang de vraag dan importeren.

Zo concreet worden de plannen tot op heden echter niet en ook als het gaat om het opstellen van CO2-vrij regelbaar vermogen blijft het vaag. Zo is de inschatting gemaakt dat er in 2030 15 tot 40 TWh aan opgewekte energie via CO2-vrij regelbaar vermogen aanwezig is. Hoe? Niet gedefinieerd.

Vorige week sprak ik hoogleraar duurzame technologie aan de TU Delft Ad van Wijk. Hij komt spreken op het TW-evenement ‘Ingenieurs in Energietransitie’ op 29 november in Madurodam. Schrijf deze datum in je agenda en neem contact met mij op voor de voorinschrijving. Van Wijk vindt dat er goede maatregelen in dit voorstel voor hoofdlijnen staan, maar dat het hoofdstuk systeemintegratie nog ontbreekt. Door nu aan te kondigen dat kolencentrales over zes jaar sluiten, verplicht de overheid zich tot het benoemen van oplossingen voor stabiliteit van het energienet – en dat doet ze nu niet.

Nederland bungelt al jaren onderaan de prestatielijstjes als het gaat om opwekking van duurzame energie

Het mag niet zo zijn dat onze beleidsmakers zich in 2024 op de borst kloppen door mee te delen dat ze twee kolencentrales gesloten hebben, maar dat ze geen garanties kunnen geven over de stabiliteit van ons stroomnet. Met het huidige voorstel voor hoofdlijnen zullen energiemaatschappijen in 2024 geen haast maken met de ontmanteling van hun kolencentrales, en in 2025 klaarstaan met de oplossing voor een stabiel elektriciteitsnet.

 

Bezoek Ingenieurs in Energietransitie, 29 november, 10.30-18.00 uur, Madurodam, Den Haag. E-mail mij voor de voorinschrijving: j.spoelstra@vakbladen.com