Onzin van slimme mannen | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse
Michael Persson

Onzin van slimme mannen

Michael Persson | woensdag 25 september 2019
Milieu & Duurzaamheid, Veiligheid

Toen een paar honderdduizend kinderen hier vorige week de straat op gingen om te protesteren tegen de klimaatverandering, kregen ze onder meer te horen dat ze ‘niet geletterd en gecijferd’ genoeg waren, of te jong, en waarom gingen ze niet naar school, om eerst verder te leren?

Dat geletterde, gecijferde oudere mensen die lang op school hebben gezeten dommere dingen kunnen zeggen dan er op de spandoeken van de kinderen te lezen was, bewijst het manifest dat rondzingt op internet en dat is verstuurd naar leiders van de Europese Unie en de Verenigde Naties.

‘There is no climate emergency’, luidt de aanhef van het manifest, waarna vijf beweringen volgen – bij elkaar één A4-tje. Daarna worden alle vierhonderd ondertekenaars opgesomd – bij elkaar veertien velletjes. Het belang van die namen is onduidelijk, maar kennelijk verkeren de heren (het zijn bijna allemaal heren) in de veronderstelling dat hun namen en titels, hoe gepensioneerd ook, meer gewicht in de schaal leggen dan argumenten.

Het zijn inmiddels usual suspects, maar toch blijft het verbazen om daar ook weer de prominente vertegenwoordigers van mijn alma mater, de TU Delft, bij te zien staan. Natuurkundige Guus Berkhout, ex-mijnbouwdekaan Jaap van der Vuurst de Vries, ruimtevaartprof en ex-rector Karel Wakker.

Ik heb Van der Vuurst de Vries en Berkhout ergens in de jaren negentig nog geïnterviewd, ben door Wakker een half jaar naar Texas gestuurd. Vriendelijke, eigenwijze mannen. Berkhout, die als voorzitter van de geluidscommissie van Schiphol tegen de politieke druk in voet bij stuk hield. Van der Vuurst de Vries, die afkomstig was van Shell, en die vond dat er in Delft te veel tandeloze compromissen werden bereikt. Wakker, de ironische nerd die bestuurder werd maar een broertje dood had aan managers. Slimme mannen.

En toch ondertekenen die een stuk waarin staat dat ‘het geen verrassing is dat het nu warmer wordt, omdat de Kleine IJstijd rond 1850 is geëindigd’ (Onzin: als we naar de lange natuurlijke klimaatcycli kijken zou het nu juist kouder moeten worden). Waarin staat dat ‘er geen bewijs is dat door de mens uitgestoten CO2 de belangrijkste oorzaak is voor de opwarming van de aarde’ (Misleidend: dat is voor 95 procent zeker, volgens het laatste IPCC-rapport – zie ook de meest recente hockeystickgrafiek). Waarin staat dat ‘klimaatmodellen in de verste verte niet geloofwaardig zijn als beleidsinstrumenten’ (Onzin: de temperatuur stijgt weliswaar wat minder hard dan voorspeld, maar hij stijgt wel).

Vooral dat laatste argument is een tikkie onder de gordel: want de heren gaan zelf ook impliciet uit van een klimaatmodel, en dat is dat het allemaal wel mee zal vallen met die temperatuurstijging. Daar baseren zij hun conclusie op dat we beter niets kunnen doen – allemaal weggegooid geld. Maar waarom is hun model dan wel geloofwaardig?

Natuurlijk kun je bediscussiëren in hoeverre de (menselijke) klimaatverandering een ‘emergency’ is, en hoeveel geld je moet besteden aan het voorkomen daarvan. Maar dat kan pas wanneer je erkent dat er van (menselijke) klimaatverandering sprake is, en de gevolgen niet met onzinargumenten terzijde probeert te schuiven. Tot die tijd hebben de kinderen meer recht van spreken.