Over 11,6 jaar is het al 2030 | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse
Jan Spoelstra

Over 11,6 jaar is het al 2030

Het doel van Minister Eric Wiebes van EZ en Klimaat met het in de maak zijnde energieakkoord is 49 % reductie van CO2-emissies in 2030. Aan zijn energietafels roept Wiebes om briljante ideeën. Maar de tijd voor wachten op disruptieve technologieën is er niet – we moeten kijken welke projecten we morgen kunnen starten.

Naast opwekking is de grootste uitdaging een stabiel, duurzaam elektriciteitsnet en er zijn volgens mij twee sporen waarlangs de beoogde doelen hiermee te verenigen zijn. Allereerst kunnen we Engeland, Finland, Frankrijk en Zweden achterna, alwaar zwaar geïnvesteerd wordt in nieuwe kerncentrales die voor een stabiele grondtoon op het energienet moeten zorgen. Onze overheid is echter definitief met de kernenergiehetze meegegaan, want Wiebes neemt kernenergie niet mee in zijn energieonderhandelingen.

Zullen we in 2030 vinden dat de Fransen, Britten, Finnen en Zweden het toch wel aardig voor elkaar hebben met hun energiemix? Ik denk dat dat inderdaad gaat gebeuren. De death print (aantal doden per biljoen kilowattuur) voor kernenergie is 90; voor wind 140 en voor zon 440. Steenkool spant de kroon overigens met circa 100.000 doden per biljoen kilowattuur, vanwege de uitstoot van fijnstof en verhoogde kans op longziektes onder de bevolking. De milieulobby heeft de afgelopen dertig jaar serieus zitten slapen door hun peilen zo fanatiek op kernenergie te richten en niet eerder dan pas sinds enkele jaren op kolen. Kernenergie zit in Nederland en Duitsland onterecht zwaar in een verdomhoekje weggestopt. Misschien een mooi onderwerp voor een rechtszaak vanuit de kernenergielobby?

'De milieulobby richt zijn peilen te laat op kolen, wellicht aanleiding voor een rechtszaak vanuit de kernenergielobby?'

mogelijkheid is inzetten op grote projecten betreffende de opslag van – al dan niet over de grens ingekochte – duurzame energie. Buiten landen met veel stuwmeren die ook volgepompt kunnen worden, is er nog geen land op de wereld dat een oplossing heeft voor efficiënte grootschalige energieopslag, om deze in te zetten voor een stabiel net. Enkele schoten voor de boeg van mijn kant: er moet een groot kunstmatig stuwmeer op de Noordzee komen. Een ringdijk, met een gat daarbinnen, dat volstroomt en stroom produceert als duurzame bronnen niet aan de vraag kunnen voldoen. We zouden plan Lievense af moeten stoffen. Verder moeten we de gasinfrastructuur op de Noordzee en op land deels ombouwen en geschikt maken voor waterstof, zodat Europese overschotten windenergie en zonne-energie in Nederland de energiedrager waterstof produceren en de vroegere gasinfrastructuur deze distribueert.

'Er is geen tijd voor geklets en werkprogramma's, maar wel voor concrete projecten die EZ morgen aanbesteedt'

Vanuit het Energie-akkoord 2.0 moeten direct ingenieursbureaus, energiebedrijven en bouwbedrijven aangezwengeld worden om van Nederland het kennisland te maken over opslag van grote hoeveelheden hernieuwbare energie, gekoppeld aan grootschalige feitelijke projecten. Dat laatste is cruciaal. Met energiedoelstellingen die zo dichtbij liggen, is er geen tijd voor geklets, beleidstukken, nota's en werkprogramma's, maar wel voor feitelijke grootschalige projecten die EZK morgen gaat aanbesteden. Over 11,6 jaar is het al 2030.