Petten weer onder vuur | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse

Petten weer onder vuur

Toen eind jaren ’70 de kernreactor van NRG bij Kema in Arnhem ontmanteld werd, begroef men een groot deel van de overbodig geraakte spulletjes gewoon op het terrein.

Dit werd bekend bij omwonenden, die dit toch niet zo’n geruststellende gedachte vonden. Waarop alles opgegraven werd en alsnog netjes afgevoerd.

Soms lijkt het erop alsof de tijd bij NRG sindsdien heeft stil gestaan. Aan het begin van deze eeuw werd de exploitant, die nog de reactor in Petten runt, al eens op de vingers getikt wegens een lakse houding ten aanzien van nucleaire veiligheid. En onlangs trok voormalig directeur Frans Saris van ECN, sinds 2006 volledig eigenaar van NRG, nog eens aan de bel, nadat de Volkskrant twee jaar eerder ook al zonder veel gevolg alarm geslagen had.

Zorgvuldige omgang met nucleair materiaal is nog altijd geen prioriteit bij NRG, stelde Saris onlangs in de Volkskrant. Wetenschappelijk onderzoek vindt er nauwelijks meer plaats. Kleinere deeltjesversnellers kunnen de geproduceerde medische isotopen ook en zelfs veiliger maken. Volgens Saris is de kern van het probleem dat er geen onafhankelijke stralingsinspecteurs meer aan het werk zijn in Petten.

Nu zouden dergelijke inspecteurs zonder twijfel goed werk verrichten, maar als de veiligheid in Petten afhankelijk was van externe inspectie, zou het nog steeds treurig gesteld zijn met NRG. De exploitant zelf reageert op de kritiek van Saris door te stellen dat er een veiligheidscultuurprogramma is dat goedgekeurd is door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Pas toen de NRC navraag deed, kwam er wat meer los, dat de aantijgingen van Saris op losse voet zet.

Die communicatiestrategie werkte veertig jaar geleden niet en dat werkt nog steeds niet. Wie de website van NRG bezoekt, wordt om de oren geslagen met het woord ‘veiligheid’, maar concreet is het zelden. De reactie op de klacht die Saris bij de ANVS indiende luidt: ‘De directie van ECN/NRG doet afstand van deze beweringen (…) Het afval ligt veilig opgeslagen en voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.’

Saris is vrij expliciet in zijn aanduidingen op welke vlakken NRG de gestelde wet- en regelgeving overtreedt. Dan reageren met ‘nietes’ en je verschuilen achter andermans goedkeuring is niet heel erg proactief en wekt eerder argwaan op dan begrip.

Volledige transparantie is een eigentijdsere reactie om het maatschappelijke draagvlak voor je organisatie te versterken. Maar wie wil weten wat zich momenteel in Petten afspeelt, kan beter op de website van de ANVS kijken dan die van NRG.

Bij de ANVS valt, bijvoorbeeld, een interessante brief van 2 mei te lezen waarin staat dat een plan van NRG voor de verwerking van nucleair afval is goedgekeurd onder voorwaarde dat er een nieuw plan komt. Nog steeds niet kraakhelder, maar toch iets anders dan: doorlopen, mensen, alles onder controle, er valt hier niets te zien.

Christiaan Jongeneel is freelance medewerker van TW.