Twaalf jaar | Technisch Weekblad
Opinie&Analyse

Twaalf jaar

Erwin Boutsma | donderdag 9 november 2017

Zijn er ooit in de geschiedenis van de mensheid een tijd geweest waarin de wereld zo ingrijpend is veranderd als de afgelopen twaalf jaar? 

Die vraag stel ik me als ik terugkijk op mijn twaalf jaar bij TW, waar na vandaag een einde aan komt, als ik de overstap maak naar C2W, het vakblad voor chemie en life sciences.

De definitieve opkomst van het internet en de mobiliteit van het gebruik ervan zijn ongetwijfeld het meest disruptive geweest. Een spannende wisselwerking tussen de sprongen die er zijn gemaakt in de micro-elektronica en draadloze communicatietechnologie enerzijds, en de nieuwe mogelijkheden van zo’n enorme, diffuus gedistribueerde, wereldwijd toegankelijke database anderzijds.

Het is een ontwikkeling die onze samenleving de afgelopen twaalf jaar blijvend en fundamenteel heeft veranderd, niet in het minst op het gebied van media. Jongeren van nu gebruiken media volstrekt anders dan ouderen, en met het aanvullen van jeugd aan de onderkant van de leeftijdspiramide en het wegvallen van ouderen aan de bovenkant, verschuift natuurlijk ook het gemiddelde. Kranten en vakbladen die daar niet op inspeelden, verdwenen; nieuwe media met andere verdienmodellen sprongen in het gat.

Weg zijn de grote vakbladredacties, de budgetten voor grondige onderzoeksjournalistiek, de ruimte voor reportages op locatie. De huidige, makkelijke toegang tot informatie vangt een deel daarvan op, maar niet alles. Redacties moeten anders en sneller schakelen en kunnen het zich niet meer veroorloven alleen te scoren met de inhoud. Je moet je lezer aan je binden door actief te zijn op social media, als spreker, in filmpjes en als blogger. Succesvolle journalisten én succesvolle media zijn niet alleen sterk in het inhoudelijke aspect, maar zijn tevens hun eigen marketeer.

Tegelijkertijd constateer ik dat de functie van een onafhankelijk vakblad als TW onverminderd relevant blijft. Waar minder goed geïnformeerde media en dagbladen soms nog wel eens kritiekloos achter een hype aanrennen, was TW er vaak in een vroeg stadium bij om nuance aan te brengen. Toen iedereen – waaronder een mediagenieke ict-deskundige bij een bekend actualiteitenprogramma – Google Glass kritiekloos de hemel in prees als niets minder dan een revolutie, was TW daar om op basis van feiten te voorspellen dat de samenleving er nog lang niet klaar voor is. Glass kwam inderdaad onder vuur te liggen, werd door Google schielijk van de markt gehaald en lijdt inmiddels een bestaan in de marge.

Dezelfde nuance trachtten we vanaf het begin aan te brengen bij elektrisch vervoer, waarvan overheden, bedrijven en lobbyclubs een jaar of tien geleden voorspelden dat nu meer dan de helft van ons wagenpark uit elektrische auto’s zou bestaan. De werkelijkheid van vandaag is, dat het nog altijd vooral rijke early adopters met een tweede auto op conventionele brandstof zijn die overgaan tot aanschaf van een inferieure – minder opbergruimte, duur, kleinere actieradius – auto op elektriciteit.

In een commentaar van vorig jaar haalde ik ir. G.P. Nijhoff, hoofdredacteur van het Polytechnisch Weekblad, de voorloper van TW, aan. ‘Technologische ontwikkeling heeft grootsche gevolgen’, schreef hij in 1928. Dat gold in 2005 ook nog, net als vandaag, en over weer twaalf jaar ongetwijfeld nog steeds. En het is aan ingenieurs én aan kwaliteitsmedia als TW om dat aan het publiek duidelijk te blijven maken. Opdat we relevant blijven.