Benno Boeters

Benno Boeters

Benno Boeters is freelance redacteur van TW.

Afgestudeerd als historicus belandde Benno Boeters in 1988 bij de redactie van Delta, het weekblad van de TU Delft. Als alfa vond hij het boeiend de ingenieurs en techniekwetenschappers uit te horen over hun projecten. En ook later, na de overstap naar TW (in 1995), zag/ziet hij de functie van journalistieke ‘vertaler’ van technisch nieuws en ingenieursonderzoek, als een mooi vak. Geboren en getogen aan de kust, verdiept hij zich graag in waterbouwkundige onderwerpen.

Door Benno Boeters

Gaten boren in terra incognita Premium

© SKB

Geothermie gaat richting een nieuw dieptepunt – letterlijk – en als de boring slaagt, dan kunnen nog meer Westlandse tuinders hun kassen verwarmen en groenten telen op aardwarmte die van 4 km diepte komt.

Rijnland meet verdamping

© Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland hield al bij hoeveel hemelwater er neerdaalt binnen de dijkring en hoeveel water via stuwen, sluizen en gemalen er weer uitging, maar meet nu ook verdamping.

Van splijting naar fusie

Van alle Grote Technologische Instituten (GTI’s) die door overheid en bedrijven zijn opgericht is ECN niet alleen de jongste organisatie, maar ook de organisatie die het meest heen en weer is geslingerd door veranderingen in tijdgeest en techniek.

Navigeren tussen wetenschap en winst Premium

© Deltares

De Grote Technologische Instituten (GTI’s) krijgen tussen 2010 en 2021 28 % minder geld van de overheid, zo stelde het Rathenau Instituut eind april nogmaals vast. Geen nieuws voor de GTI’s – die nu door het leven gaan als ‘toegepaste onderzoeksorganisaties’ onder de koepel van TO2 – maar natuurlijk wel een forse aderlating. Haags onderzoeks­beleid blijkt wederom neer te komen op het dichtdraaien van de geldkraan.

Mondiaal model toont overstromingsrisico’s Premium

© Deltares

Alleen al door bodemdaling en zeespiegelstijging is de kans op verdrinking in kustgebieden in 2080 50 % groter dan nu. In deze prognose gaat men nog uit van dezelfde bevolkingsaantallen over 63 jaar, dezelfde economische waarde en gelijkblijvende hoogte van waterkeringen. De dataverzamelaars brengen later dit jaar een berekening naar buiten waarin wel de verwachte stijging in bevolkingsaantallen en toename in potentiële materiële schade zijn verwerkt. Het mondiale overstromingsmodel van Aqueduct is een werk in uitvoering.

Deel deze pagina
Abonnement

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers TW


Wilt u lid worden, een los nummer aanvragen of een adreswijziging doorgeven? Neem dan contact op met MijnTijdschrift (088-2266622). 

Of bekijk ons aanbod van abonnementen.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week!

Meld je nu aan!

Naar boven