Albert Jongsma: 'Zo maken we meters bij de kademuren' | Technisch Weekblad
Partner content

Albert Jongsma: 'Zo maken we meters bij de kademuren'

Redactie | maandag 2 september 2019

Veel bruggen en kademuren in Amsterdam hebben te kampen met achterstallig onderhoud en zijn aan het eind van hun levensduur. De stad heeft deze verbindingen hard nodig, dus  wordt een inhaalslag gemaakt in het onderzoek en het herstel van 850 bruggen en 200 kilometer kades. Projectmanager Albert Jongsma bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam over de grootschalige aanpak van de kademuren. ‘Het belangrijkste doel? We moeten meters gaan maken. Nu vervangen we zo’n 500 meter kade per jaar, dat moet naar 2.000 meter.’

Stapelen

“Een kademuur vervangen is gewoon techniek. Wat het complex maakt, is dat we heel veel dingen willen stapelen waardoor het groot wordt. Want we vervangen ook kabels en leidingen, zoals water-, gasleiding en riolering om werk met werk te maken. Er spelen verschillende belangen, denk aan eigenaren van naastgelegen panden, woonbootbewoners die soms tijdelijk naar een andere plek moeten of recreanten op het water. De stad heeft wensen. Autoluwe inrichting, ondergrondse afvalinzameling, warmte- en koudeopslag, laadpalen voor auto’s en boten om er maar een paar te noemen. Ook die proberen we te verzilveren. Waar de ruimte in het maaiveld het toestaat, proberen we zo veel mogelijk van deze nieuwe functies te integreren in het ontwerp van de nieuwe kade. Soms kan dat pas op termijn omdat de kunst nu is, tempo te maken.”

Trein

“Tot en met 2023 is voor het vernieuwen van 800 meter kademuur en voor noodzakelijke onderzoeken en andere voorbereidingen van 3800 meter kademuur 185 miljoen beschikbaar. Dat onderzoek is belangrijk want als we weten waar de goede en slechte stukken zitten, krijgen we inzicht, meer grip en kunnen we er een planning aan koppelen. We pakken kades en bruggen samen op waar het kan. Zo kunnen we groot inkopen, want of je nu de houten palen van een kade of brug onderzoekt, maakt geen verschil. Ook innovaties kunnen voor beide interessant zijn. Ik hoop dat de eerste onderzoekresultaten eind dit jaar binnen zijn. Technisch gezien blijven bruggen en kades wel gescheiden omdat het om een andere constructie gaat. Waar een brug verbindt, scheidt een kademuur. Ondertussen zitten we niet stil. We herstellen zwakke kademuren onder andere bij de Recht Boomssloot en  Oudezijds Achterburgwal. Daarnaast loopt de aanbesteding voor de vernieuwing van kademuren op drie locaties in de binnenstad. In 2020 volgen er weer 17 om zo in de trein van 2.000 meter per jaar te komen. Daar moeten we naartoe, daar gaan we voor.”

Satellieten

“De flexibiliteit die nodig is om de opgave te realiseren, vraagt om meer te denken in samenwerkingsvormen dan  in contracten. Hoe gaan we komende jaren samenwerken met de markt? Willen we onze ambities om meters te maken waar maken dan zijn vernieuwende ideeën, het bundelen en slim inzetten van kennis, ook van buiten, onmisbaar. In de projecten is plek om te vernieuwen. Deltares brengt bijvoorbeeld de zettingsgegevens van panden langs de kades met satellieten in kaart. Als dat lukt, heb je in één keer de zettingsgegevens van 10 jaar! Nu duurt het handmatig monitoren twee jaar. Een andere innovatie is een droogbak inzetten als paalrot in de kop van de funderingspalen zit. In plaats van de hele kademuur vernieuwen, vervang je alleen de paalkoppen. De versnipperde kennis over woonboten hebben we gebundeld; alle 2900 ligplaatsen zijn geïnventariseerd. Ook langs de kades waar wij aan de slag gaan liggen veel woonboten die vanwege ons werk tijdelijk moeten worden verplaatst. Voor onze voorbereidingen is het dus cruciaal dat we dit nu scherp in beeld hebben. Daar ben ik trots op. Voor de vernieuwing maken we ook een zorgvuldige afweging hoe we omgaan met de bomen op de kades. Daarvoor  werken we aan een afwegingskader ,, een soort stroomschema dat ons helpt om per boom te bepalen of deze behouden, verplant of gekapt moet worden.

Druk op schouders

“Vanaf dag één ben ik betrokken bij de kademuren. Ze zijn samen met de bruggen het fundament van de stad, ze raken vrijwel alles. Als het niet goed gaat, trek ik het me wel eens persoonlijk aan, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Die druk voel ik best wel op mijn schouders. Gelukkig helpt kijken naar alles wat wel goed gaat om te relativeren. De passie voor de stad is mijn belangrijkste drijfveer en vanuit welk werkveld je ook werkt aan je passie, in een goed samenwerkend team wordt 1+1, 3! En dat is precies wat we nodig hebben.”

Werken bij de Gemeente Amsterdam?

Kijk voor vacatures op werkenbij.amsterdam