Continuïteit boven winst | Technisch Weekblad
Partner content

Movares: verbinding, vrijheid en vertrouwen leiden tot innovatie


Continuïteit boven winst

Movares | vrijdag 23 december 2016

Bij advies- en ingenieursbureau Movares staan zowel technische als sociale innovatie hoog op de agenda. De koppeling tussen deze twee begrippen vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling en toekomstvisie van het bedrijf.

Oorspronkelijk draaide het businessmodel van Movares om uren. Dat is rendabel, maar niet wanneer het aankomt op groei op de lange termijn. “Continuïteit is voor ons belangrijker dan op korte termijn winst maken”, vertelt directeur HRM Ad van Beek MBA. “We hebben dus veel meer baat bij het investeren van mensen in zichzelf dan dat ze op korte termijn zoveel mogelijk uren maken. Ons voornaamste principe is daarom ook: hoe zorg je dat we als bedrijf medewerkers de gelegenheid bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd gemotiveerd te kunnen werken aan een gezamenlijke toekomst.”

Dit maakt dat sociaal innoveren inmiddels een belangrijke plek heeft ingenomen bij Movares. Van Beek: “Dit gaat met name over verbinden. Met honderddertig verschillende disciplines in huis zit onze kracht in het gebruik maken van elkaars denkvermogen en expertise.”

Makkelijk contact

De kantoren zijn hier volledig op ingericht. Open werkvloeren en veel ruimte, licht en lucht zorgen ervoor dat collega’s makkelijker met elkaar in contact komen en daardoor ook sneller hun kennis en netwerk met elkaar delen.

“Maar het gaat er ook om hoe je met elkaar omgaat. Daarin speelt vertrouwen een hele grote rol: het durven vertrouwen op collega’s en op andere organisaties waarmee we samenwerken. Ieder bedrijf zal zeggen dat ze vertrouwen hebben, maar er ook daadwerkelijk invulling aan geven is nog niet zo’n gemakkelijke klus”, aldus Van Beek. De invulling bij Movares uit zich onder andere in de selectie en werving van pas afgestudeerde ingenieurs via een jong talentprogramma. “Wij bieden deze jonge collega’s met nog maar nul tot één jaar werkervaring een omgeving waarin ze zich heel vrij en persoonlijk kunnen ontwikkelen als professional. Voorafgaand hebben we een stevig selectieproces met interviews en assessments. Dit legt een solide basis voor wederzijds vertrouwen.”

“Ons stevige selectieproces met interviews en assessments legt een solide basis voor wederzijds vertrouwen.”

Vanuit de gedachte van vertrouwen en wederzijdse toewijding krijgen alle jongeren die worden aangenomen direct een vast contract. “Wij vinden dit principe veel sterker dan een tijdelijk dienstverband vanwege de kleine kans om iemand aan te nemen die uiteindelijk toch niet blijkt te passen. We gaan dus eigenlijk tegen de maatschappelijke tendens in dat alles flexibeler moet worden. Wij gaan voor vast en gaan er vanuit dat wij in een volwassen arbeidsrelatie weten waar we aan beginnen”, licht Van Beek toe.

Mixed Reality

De ingenieurs krijgen voor hun werkzaamheden alle vrijheid die mogelijk is. Er zijn zelfs twee Innovatiestudio’s ingericht. Iedere medewerker kan zich daar aanmelden en de kans krijgen om een nieuw idee voor en liefst ook met een klant uit te werken. “Dat mag en kan soms maanden duren, omdat wij er heel erg in geloven dat je vanuit innovatie een bedrijf kunt blijven doorontwikkelen”, aldus directievoorzitter ir. Sander Eigenraam. “Wij zijn en blijven ingenieurs in hart en nieren, dus altijd op zoek naar nieuwe oplossingen. Het gaat om slim en strategisch innoveren, om intern oplossingen te ontwikkelen die tegelijkertijd interessant en relevant zijn voor de klant.”

Een van deze klantgerichte innovaties die Movares zelf verder heeft ontwikkeld, bestaat uit toepassingen voor virtual- en mixed reality. Ir. Frank van Schadewijk is werkzaam bij de afdeling Virtueel Bouwen en betrokken bij het maken van visualisaties van projecten en simulaties voor trainingsdoeleinden. Virtual reality is een techniek die hij hiervoor inzet. Van Schadewijk: “We passen deze techniek met VR-brillen nu toe bij simulatoren  die wij ontwikkelen. Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij een simulator ontwikkeld, compleet met VR-bril en bewegend platform, waarmee – met interactief wegverkeer – door een tunnel gereden kon worden. Dit om te onderzoeken of de ontworpen bewegwijzering naar wens was. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om mensen over een overweg te laten lopen om te zien wat geplaatste markeringen met het gedrag van de weggebruikers doen.”

Een andere opkomende techniek waar Van Schadewijk mee werkt is mixed reality (MR). Hierbij komt een digitale informatielaag over de werkelijkheid door het opzetten van een VR-bril. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om een 3D-model zichtbaar te maken op een willekeurige plek. Of tijdens een bouwproject worden zo de ondergrondse leidingen zichtbaar. “Wij zijn bezig VR en MR zo goed mogelijk te implementeren in adviestrajecten en toepassingen voor omgevingsmanagement. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om omwonenden in een vroeg stadium al bij een bouwproject te betrekken. En opdrachtgevers kunnen direct met eigen ogen de impact van een ontwerpoplossing zien en beoordelen.”

Een ander project waarin vrijheid voor ontwikkelen en technische innovatie centraal staat, is dat van ing. Kristiaan Bonthond. Hij werkt aan treinbeveiligingsinstallaties waarmee de wissels en seinen worden aangestuurd. Een nieuwe en veelbelovende ontwikkeling in deze sector is de zogenaamde elektronische interlocking op basis van open systemen. “In de praktijk hebben we echter veelal te maken met gesloten systemen waar alleen de systeemleveranciers iets in kunnen wijzigen”, aldus Bonthond. “Wij hebben daarom samen met ProRail een interlocking ontwikkeld die werkt op basis van het open systeem van HIMA, de PLC interlocking.”

“Met 130 disciplines in huis zit onze kracht in het gebruik maken van elkaars denkvermogen en expertise”

De doorontwikkeling van de PLC interlocking kan nu communiceren met een radio block centre (RBC), een onderdeel van het nieuwe Europese beveiligingssysteem, ERTMS. “De leverancier van RBC had er al een protocol voor uitgewerkt. Die hebben wij geschikt gemaakt voor de PLC interlocking en in september succesvol kunnen presenteren in een testopstelling op de internationale beurs Innotrans in Berlijn”, licht Bonthond toe. “Het bijzondere was dat de softwarecode over en weer gedeeld werden tussen Movares en de leverancier. Daaruit blijkt wel dat er een groot wederzijds vertrouwen is.”

Van Beek besluit: “Met een dergelijk project kijk je dus ook bewust over de grenzen van je eigen organisatie heen. Opnieuw gaat het om innoveren. Ook met andere bedrijven zoeken wij de verbinding en pas dan komt je eigen kracht naar voren. Je onderscheidt jezelf door kennis te delen.”

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW