‘Ik begin als een RWS’er te praten’ | Technisch Weekblad
Partner content
Brug bij Sas van Gent, Kanaal Gent-Terneuzen

Geïntegreerd projectteam voor soepele samenwerking


‘Ik begin als een RWS’er te praten’

Mischa Brendel | donderdag 17 september 2020

TW volgt dit najaar twee bijzondere projecten bij het Kanaal Gent-Terneuzen. Het moderniseren en op afstand bedienbaar maken van twee draaibruggen en de bouw van één van ‘s werelds grootste sluizen. Dit keer gaan we in op het feit dat opdrachtgever en hoofdaannemer in één projectteam zitten bij de renovatie van de draaibruggen. ‘Iedereen voelt zich meer verantwoordelijk.’

Het onderhoud en op afstand bedienbaar maken van veertien grote brug- en sluisprojecten in Zeeland kent veel uitdagingen. Zo komen RWS en de hoofdaannemer ENGIE regelmatig onverwachte situaties tegen, omdat de objecten vaak decennia geleden gebouwd zijn en bouwtekeningen van toen niet altijd accuraat zijn.. De renovatie van deze bruggen vraagt daarom veel van het projectteam. Om die reden zijn RWS en hoofdaannemer ENGIE bij de twee draaibruggen in/bij het Kanaal Gent-Terneuzen in één geïntegreerd projectteam gestapt. Dit is een pilot die volledig in lijn is met de Marktvisie, ontwikkeld door RWS en de  bouwsector, om constructief met elkaar samen te werken aan een vitale en duurzame bouwsector. 

‘De grote uitdaging van deze werkzaamheden is dat we moeten verbouwen met de winkel open’, vertelt Fons Bots, contractmanager van RWS bij dit project. Kanaal Gent-Terneuzen is een zeer drukbevaren route en van groot economisch belang. Daarbij moet er ook nog rekening gehouden worden met wegverkeer en bij Sluiskil zelfs met spoorverkeer.

Oude en nieuwe installaties

Momenteel worden de bruggen vanuit een brugwachtershuis bediend; na de renovatie zullen ze op afstand bedienbaar zijn vanuit de nautische centrale in Terneuzen. Omdat het renovaties betreft en geen volledige vernieuwing, moeten oude installaties samen gaan werken met nieuwe installaties. ‘We zullen de bruggen stapsgewijs ombouwen, in korte stremmingen delen van de installaties ombouwen en vervolgens de volledige brug weer operationeel laten draaien met de oude én nieuwe installaties. Dat is technisch gezien een grote uitdaging’, vertelt Erwin Beishuizen, projectmanager namens ENGIE. 

Een dergelijk omvangrijk en ingewikkeld project levert normaal de nodige spanningsvelden op. Beishuizen: ‘Bij de gebruikelijke werkwijze zet een opdrachtgever een opdracht in de markt die functioneel gespecificeerd is en laat vervolgens de markt de oplossing presenteren. Maar bij dit soort objecten zie je vaak dat de oplossing maatwerk is, waarbij je tijdens de uitvoering tegen verrassingen aanloopt en er veel variabelen de kop opsteken. En dan moet je in overleg met het team van de opdrachtgever, die het weer met de stakeholders moet overleggen.’ Het grote voordeel bij de huidige samenwerking is dat RWS en ENGIE in één team zitten, één gezamenlijk doel hebben en dat gezamenlijk willen behalen. Bots: ‘We voeren nu geen gesprekken over wie er verantwoordelijk is en wie er moet betalen. Nee, nu zeggen
we: ‘we gaan dit als team oplossen.’ Daarmee werken we veel sneller rechtstreeks naar de oplossing toe: we hebben een gezamenlijk doel en de kennis en ervaring bij opdrachtnemer en opdrachtgever gebundeld.’

Flexibeler en efficiënter

Dat het om een werkelijk gemengd team gaat, komt ook in de functieverdeling naar voren. Bots: ‘Bijzonder is dat Erwin de projectmanager is. Normaal gesproken is dat een RWS’er, maar nu dus iemand van de opdrachtnemer. RWS levert onder meer de omgevingsmanager, technisch manager, contractmanager en manager projectbeheersing. En ENGIE heeft dan weer een aantal projectleiders voor de uitvoering, hardware, software, et cetera.’

De huidige samenwerkingsvorm levert veel meer flexibiliteit op. ‘Wat mij opvalt is dat wanneer er een probleem ontstaat, er direct een oplossing nabij is’, aldus Bots. ‘In de huidige samenwerking kan ENGIE technische vragen van de beheerder direct oppakken. Er valt één schijf tussenuit en daardoor kan iedereen sneller schakelen, wat tot een grote efficiëntie binnen je project leidt. En een gemengd team kan ook nog eens met de helft van de mensen toe.’

Ook Beishuizen is erg te spreken over de huidige samenwerkingsvorm. ‘Iedereen voelt zich meer verantwoordelijk en we begrijpen elkaars situatie beter. Ik word er weleens van beticht dat ik al als RWS’er begin te praten. Wat mij betreft is een dergelijke samenwerking zeker voor herhaling vatbaar.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!